Informatika.png
zn20_1.png
Guitars.png
11.png
slide_5.png
Sajema.png
33.png
China-70.png
slide_4.png
Latv-70.png
slide_1.png
Komforta-diena.png
SākumsSKOLAS SOMA

SKOLAS SOMA

 

 

2021./2022. mācību gada II semestrī Rīgas 34. vidusskolas skolēni turpina īstenot iniciatīvas Latvijas Skolas soma aktivitātes. Skolēniem tiek piedāvāts tiešsaistē noskatīsies Latvijas Nacionālā operas un baleta teātra izrādes. Tādējādi skolēni veidos un turpinās izkopt savas zināšanas par mūsdienu Latvijas kultūrā būtiskām norisēm, gūs iespaidus, kas tiks aktualizēti mūzikas, latviešu valodas un literatūras, vizuālās mākslas un sociālo zinību stundās.

22martā 9.a, 9.c, 9.d klases skolēni skatīsies izrādi “Sikspārnis”, 9.b klases skolēni skatīsies izrādi “Karmena” un 9.e klases skolēni skatīsies izrādi “Bolero”

22.martā 8.a un 8.d klases skolēni skatīsies izrādi “Kopēlija”, 8.b klases skolēni skatīsies izrādi “Sikspārnis”, 8.c klases skolēni skatīsies izrādi “Apburtā princese”

22.martā 10.a, 10.b, 11.a klases skolēni skatīsies izrādi “Madama Butterfly”, 11.b klases skolēni skatīsies izrādi “Karmena”.

30.martā 7.a, 7.b, 7.c, 7.d klases skolēni skatīsies izrādi “Riekstkodis” un 7.e klases skolēni skatīsies izrādi “Kopēlija”

31.martā 12.klases skolēni skatīsies izrādi “Madama Butterfly”.

14.aprīlī sākumskolas un 5. un 6. klašu sskolēniem būs iespēja noskatīties izrādes “Riekstkodis” un “Apburtā princese”.

Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātes

Īstenojot iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātes sākumskolas skolēniem laikā no 26. līdz 29. oktobrim 2021.g. tika piedāvātas zinātnes teātra izrādes “Zinātnes un mākslas krustpunkti” un “Zinātne un māksla arhitektūrā”.

Atraktīvi lektori deva iespēju skolēniem iejusties mākslinieku lomās, saskatīt mākslas elementus savā ikdienā. Gūtās zināšanas un izkoptās prasmes sākumskolas skolēni varēs aktualizēt latviešu valodas, vizuālas mākslas, sociālo zinību un dizains un tehnoloģijas mācību stundās. 

Par īpašo gaisotni, kas valdīja lekciju laikā, liecina fotogrāfijas.

 

 

 Rīgas 34. vidusskolas skolēnu dalība iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātēs
2021.gada martā un aprīlī Rīgas 34. vidusskolas 1.- 6. klašu skolēni, domājot par iespējām atgriezties mācībās klātienē, piedalījās Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja organizētā tiešsaistes muzejpedagoģijas nodarbībā tiešsaistē “Maskas medicīnā”. Nodarbības laikā skolēniem tika stāstīts par to, kāda ir medicīnas masku vēsture un kādēļ patlaban ir tik svarīgi valkāt medicīnas maskas un ievērot visas epidemioloģiskās prasības. Atraktīva muzejpedagoģijas nodarbības forma, interesants saturs un lieliski Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja lektori sadarbojās ar skolēniem un aizsāka sarunu, kura tiks turpināta latviešu valodas, dabaszinību, sociālo zinību un klases stundās.

 

2020./2021. mācību gada II semestrī, mācoties attālināti, Rīgas 34. vidusskolas skolēni piedzīvo kultūras norises, ko nodrošina iniciatīva “Latvijas Skolas soma”.

Sākumskolas skolēniem laikā no 26. februāra līdz 22. martam tika dota iespēja tiešsaistē piedalīties Laboratorium veidotajā zinātniskā teātra izrādē “Zinātnes un mākslas krustpunkti”. Mākslu un zinātni vieno izkopta meistarība un prasme, uz jau zināmo paskatoties no cita skatpunkta, ieraudzīt jauno, vēl neatklāto, bet tieši tagad tik aktuālo. Par to, kādas pārdomas mūsu vismazākajos skolēnos radušās pēc zinātniska teātra izrādes noskatīšanās, tika pārrunāts dabaszinību, latviešu valodas, sociālo zinību un klases stundās.

Arī 5. klases skolēni paplašināja savu redzesloku, gan skatoties jauku, bet ne bērnišķīgu animācijas filmu “Bize un Neguļa”, gan tiekoties ar filmas režisoru Edmundu Jansonu. Protams, ka piektklasnieki jau ir gana pieauguši, bet iespēja atcerēties bērnības pieredzi, skatoties animācijas filmu, un, galvenais, justies pieaugušiem un saprast, kā šādas filmas tiek veidotas – tā ir pieredze, kas palīdz atklāt virtuālās telpas, kura patlaban mītam, noslēpumus.

Teātra apmeklējums tiešsaistē tika piedāvāts 7. un 8. klases skolēniem, viņi kopā ar latviešu valodas skolotājām martā skatās Nacionālā teātra izrādi “Bille” un klases stundās diskutē par to, kā mainījusies mazo rīdzinieku dzīve laika gaitā. Tā kā 7. klases skolēni ir redzējuši filmu “Bille” un abas klases ir lasījušas V.Belševicas darbu fragmentus, tad saruna latviešu valodas stundās tiek veidota tā, lai skolēni mācītos salīdzināt dažādas mākslas darba interpretācijas, veiodotu izpratni par to, ar ko atšķiras dažādi mākslas žanri.

9. klases skolēniem šis laiks ir īpašs, pirmais izglītības posms teju, teju beigsies. Tā ka pastāv viedoklis, ka vēsture jauniešu vidū tiek uzskatīts par sarežģītu mācību priekšmetu, tad sadarbojoties ar vēstures skolotajām tika nolemts lauzt stereotipus un parunāt par vēsturi saistoši. Skolēniem martā tiek piedāvāts noskatīties dokumentālās filmas “Baltu ciltis” skolas versiju un tikties ar filmas režisoru Lauri Ābeli. Mūsdienīgs senu notikumu redzējums – tā ir iespēja izjust vēsturi kā savas kultūras pieredzes daļu. Pie tam iespēja režisoram uzdot jautājumus, noskaidrot kā un kāpēc tieši tā ir tapusi filma – tas ir lielisks sākums diskusijai, kuru skolēni pēc tam turpinās vēstures un latviešu valodas stundās.

Februārī vidusskolēniem tika piedāvāts tiešsaistē noskatīties Latvijas Nacionālā operas un baleta teātra izrādi “Karmena”. Lielisks iestudējums, klasiska darba mūsdienīga interpretācija deva ne tikai vielu pārdomām, bet arī iespēju latviešu valodas un klases stundās diskutēt par mūsdienu mākslu, klasisko mākslu un tās interpretācijas iespējām.

2020. gada 19. un 20.novembrī 2.a un 4.a klase skolēni piedalījās iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātēs.

Izmantojot ZOOM platformu, tika organizēti animācijas filmu seansi un tikšanās ar filmu veidotājiem.

 

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju, mēs mācāmies un īstenojam iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātes. 2020. gada 10. novembrī 2.d klases skolēni, izmantojot ZOOM platformu, tiekas ar animācijas filmu “Cūkas laime” un “Jāņtārpiņš” veidotājiem.

Īstenojot iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātes, 2020.gada oktobrī Rīgas 34. vidusskolas skolēni iepazinās ar dažādu muzeju patstāvīgajām ekspozīcijām, apmeklēja izstādes un teātra izrādes.

1. un 2. oktobrī 6.b, 6.c, 7.c un 8.d klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība “Iepazīšanās ar ekspozīciju.

 

 

Rīgas 34. vidusskolā kopš 2018.gada oktobra tika īstenotas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātes. Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” mērķis ir izkopt skolēnu piederības sajūtu Latvijas kultūrai, aktualizēt Latvijas kultūrā būtiskas vērtības. Pasākumi tiek plānoti tā, lai katram skolēnam, piedaloties tajos, būtu iespēja rast kaut ko sev tuvu un noderīgu.

Arī šoruden mūsu skolas skolēni aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs. 4.a un 4.c klases skolēni devās uz Rīgas Motormuzeju, lai piedalītos mācību ekskursijā “Atlecošā bumbiņa”. 4.a klases skolēni devās uz Dabas muzeju, lai piedalītos mācību ekskursijā “Augi un sēnes”, tādējādi paplašinot savas zināšanas par mācību stundās apgūto un veidojot izpratni par Latvijas dabas un kultūras mijiedarbību. 7.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgas Biržu, lai iepazītos ar muzeja patstāvīgo ekspozīciju, tādējādi izkopjot zināšanas par pasaules un Latvijas mākslu.

Lai skolas dzīve un mācību darbs pārāk nenogurdinātu, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 8.b, 8.d, 9.b klases skolēni devās uz Vecrīgu, lai piedalītos Orientēšanās spēlē. Skolēni izkopa savas zināšanas par dzimtās pilsētas vēsturi, iepazina Vecrīgas kultūras pieminekļus, apguva jaunas zināšanas, kas saistītas ar Latvijas kultūras vēsturi. Piedaloties spēlē, skolēniem bija iespēja labāk iepazīt vienam otru, tika saliedēti klašu kolektīvi.

9.c un 9. d klases skolēni skolā noskatījās Latvijā veidoto spēlfilmu “Jelgava 94” un tikās ar tās režisoru Jāni Ābeli. Skolēni uzdeva jautājumus un saņēma atbildes par to, kā top filmas Latvijā, kā tiek izvēlēti un veidoti kino stāsti, kā apgūt kino režisora profesiju. Skolēniem bija iespēja papildināt savas zināšanas Latvijas vēsturē un latviešu literatūrā, izkopt savu priekšstatu par Latvijas kino mākslu.

Īstenojot iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātes, 2020.gada 8. septembrī 4.a un 4.c klases skolēni viesojās Rīgas Motormuzejā.

 

 

 

 

Īstenojot iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātes, oktobrī Rīgas 34. vidusskolas skolēni iepazinās ar dažādu muzeju patstāvīgajām ekspozīcijām, apmeklēja izstādes un teātra izrādes.

1. un 2. oktobrī 6.b, 6.c, 7.c un 8.d klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība “Iepazīšanās ar ekspozīciju. Rīgas vēsture: leģendas un stāsti Domā”.

2. un 3.oktobrī 4.c un 3.a klases skolēni devās uz Latvijas Nacionālo operas un baleta teātri, lai skatītos izrādi “Žizele”.

6.oktobrī 6.d klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Medicīnas muzejā “Ārsta kabinets”, 8.b klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Farmācijas muzejā “Trakais profesors” un “Viduslaiku alķīmiķis” un 8.a klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Latvijas Nacionālās mākslas muzejā.

7. oktobrī 11.a klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Farmācijas muzejā “Trakais profesors” un “Viduslaiku alķīmiķis”, 7.b klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība I.Ziedoņa muzeja Ziemas rezidencē, 4.d klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Rīgas Motormuzejā “Atlecošā bumbiņa”, 9.d klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība “Mācīsimies Latvijas vēsturi” Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā un 8.c klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Medicīnas muzejā “Ārsta kabinets”.

8. oktobrī 12.a klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība I.Ziedoņa muzeja Ziemas rezidencē, 9.a klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Medicīnas muzejā “Atkarības”, 9.c klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Jūgendstila muzejā, 1.a un 1.c klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība “Iepazīšanās ar ekspozīciju. Rīgas vēsture: leģendas un stāsti Domā” Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā.

9. oktobrī 12.c klases skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra izrādi “Figaro kāzas”, 6.e klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Medicīnas muzejā “Ārsta kabinets”, 8.e klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Jūgendstila muzejā, 1.d un 2.b klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība “Iepazīšanās ar ekspozīciju. Rīgas vēsture: leģendas un stāsti Domā” Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā.

13. oktobrī 2.c klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Teātra muzejā, 1.b klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Dzelzceļa muzejā. 14. oktobrī 4.b klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība “Iepazīšanās ar ekspozīciju. Rīgas vēsture: leģendas un stāsti Domā” Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, 11.b klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Farmācijas muzejā “Trakais profesors” un “Viduslaiku alķīmiķis”, 7.d klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Rīgas Biržā, 12.c klases skolēni
devās skatīties Latvijas Nacionālā operas un baleta teātra izrādi “Pērs Gints”.

15. oktobrī 12.b klases skolēniem tika organizēta muzejpedagoģijas nodarbība Latvijas Nacionālās mākslas muzejā. Apmeklējot dažādus kultūras pasākumus skolēni pakāpeniski iepazīst Latvijas kultūras nozaru un institūciju daudzveidību, paplašina savu redzesloku un izkopj priekšstatu par mūsu valsts vērtībām.