pr_slide_02.jpg
pr_slide_03.jpg
pr_slide_01.jpg
SākumsProjekti

Projekti

Publiskās runas konference

Publiskās uzstāšanās jomā politiķu vārdi bieži izraisa plašu rezonansi, veido viedokli un veicina pārmaiņas. Lai iedziļinātos pārliecinošās retorikas būtībā, mūsu skola ar lepnumu rīko konferenci "Slavenu 20. un 21. gadsimta politiķu runas". Šī pasākuma mērķis ir ne tikai godināt oratora spēku, bet arī ieaudzināt mūsu skolēniem vērtīgas nodarbības pašvērtējuma un līdzinieku vērtējuma jomā.

20., 21., 27. un 28. februārī skolā notika publiskās runas konference, kurā piedalījās 11.a un 11.b klases skolēni. Vienlaikus 10. un 12. klašu skolēni darbojās kā skatītāji un vērtētāji. Kā vērtētāji darbojās angļu valodas skolotāji E. Mazure, G. Zaremba, T. Rassolova un I. Surkova, kā arī latviešu valodas skolotāji I. Galevska, I. Strode, S. Krause, kultūras skolotāja A. Valtere un vēstures skolotāja V. Šulce.

Skolēniem, kuri piedalījās konferencē, bija iespēja novērtēt savas kā runātāju stiprās un vājās puses. Interaktīvās nodarbībās viņi mācījās atpazīt savus dabiskos talantus, pilnveidot uzstāšanās tehniku un vairot pārliecību par savām spējām uzrunāt auditoriju.

Skolēni piedalījās konferencē, pārbaudot savas jauniegūtās prasmes draudzīgā un atbalstošā vidē.

Iedziļinoties slavenu cilvēku runās, skolēni guva dziļāku izpratni par vārda spēku iedvesmot, apvienot un mobilizēt. Turklāt uzsvars uz pašnovērtējumu un salīdzinošo vērtējumu nodrošināja viņus ar nenovērtējamiem instrumentiem personīgajai izaugsmei arī pēc konferences.

Mēs priecājamies, ka skolas Publiskās runas konference ir kļuvusi par tradīciju, kuru grūti pārvērtēt. Īpašs paldies šīs konferences organizatoriem V. Šulcei, A. Valterei, E. Mazurei, kā arī latviešu un angļu valodas skolotājiem.

Publiskās runas konference >>>

CLIL lietojums augstākiem sasniedzamiem rezultātiem svešvalodā

Izglītības mainīgajā vidē skolotājiem ir nozīmīga loma skolēnu mācību pieredzes veidošanā. 2024.gada 4.janvārī Rīgas Angļu ģimnāzijā notika konference "Content and Language Integrated Learning" (CLIL), kas veltīta runas mākslai (politiskajai runai) un drāmas nodarbībām. Tā bija īpaši nozīmīga svešvalodu skolotājiem, lai bagātinātu pedagogu profesionālo pieredzi un iepazīstinātu viņus ar inovācijām valodu mācīšanas jomā. Dalība tajā ļāva iedziļināties valodas prasmju, politiskā diskursa un dramatiskās mākslas mijiedarbībā klasē.

Mūsu skolas pedagogi Jekaterina Mazure, Gaļina Zaremba, Irina Griņevska un Jeļena Larina dalījās pieredzē ar kolēģiem no citām Rīgas vidusskolām un ģimnāzijām

  1. Mazure un G. Zaremba dalījās ar atziņām par politiskās runas iekļaušanu valodas mācībās. Skolotājas piedāvāja stratēģijas, kā attīstīt kritisko domāšanu, efektīvu komunikāciju un sniegt interdisciplināras zināšanas skolēniem, pētot vēsturisko un mūsdienu politisko retoriku.
  2. Griņevska un J. Larina piedalījās interaktīvās sesijās un demonstrēja, kā drāma var tikt izmantota, lai veicinātu valodas apguvi, uzlabotu izrunu un paaugstinātu skolēnu pašpaļāvību.

CLIL konference par runas mākslu (politisko runu) un drāmas nodarbībām ļāva skolotājiem pilnveidot savu pedagoģisko meistarību. Integrējot runas mākslu un drāmu valodas izglītībā, skolēnu prasmes tiek pilnveidota, lai viņi varētu kļūtu par daudzpusīgām personībām.

Erasmus+ “Grow Green Generation” (2022. – 2023. gg).

VIDEO>>>

Šī gada pavasari 10. un 11. klašu skolēni no Latvijas (Rīgas 34.vidusskola), Itālijas (IPSSEOA Bernardo Buontalenti) un Spānijas (IES FORAMONTANOS) satika Florencē, kur noslēdzās lielais projekts Erasmus+ “Grow Green Generation” (2022. – 2023. gg).

Lasīt tālāk ...

Erasmus+

22. gada septembrī un oktobrī Rīgas 34. vidusskolas skolēni devās aizraujošā ceļojumā Erasmus+ karjeras projekta ietvaros. Šis projekts sniedz iespējas skolēniem un skolotājiem piedalīties starptautiskās apmaiņās un uzlabot savas valodas un kultūras prasmes. Šī konkrētā ceļojuma mērķis bija apmeklēt Rumāniju un Turciju, kur studentiem būs iespēja iegremdēties vietējā kultūrā un izpētīt dažādas jaunas pieredzes.

Lasīt tālāk ...