Informatika.png
zn20_1.png
Guitars.png
11.png
slide_5.png
Sajema.png
33.png
China-70.png
slide_4.png
Latv-70.png
slide_1.png
Komforta-diena.png
SākumsPar skoluSkolas vēsture

Skolas vēsture

Rīgas 34. vidusskolas vēsture sākās 1952./1953. mācību gadā. Tieši tajā laikā ar Rīgas pilsētas Izpildkomitejas deputātu padomes lēmumu Rīgas 40. septiņgadīgo skolu pārdēvēja par Rīgas 34. vidusskolu.

Par skolas direktoru iecēla Pjotru Vinogradovu.

Loģiski, ka par pirmo jaunās skolas pedagogu kolektīvu kļuva 40. septiņgadīgās skolas skolotāji, bet pirmie Rīgas 34. vidusskolas absolventi, kas ieguva atestātus par vidējo izglītību, 1955. gadā bija skolēni, kas sāka mācīties vēl Rīgas 40. septiņgadīgajā skolā.

1962. gadā Rīgas 34. vidusskola ieguva profesionāli tehniskās vidusskolas statusu ar 11 gadu apmācību. Skolas audzēkņi ne tikai saņēma atestātu par vidējo izglītību, bet arī profesionālās kvalifikācijas apliecību, ka iegūta šuvējas, adītājas vai atslēdznieka profesija.

Kopš 1963. gada skola darbojas kā vidējās izglītības mācību iestāde ar dažu mācību priekšmetu padziļinātu apmācību angļu valodā (lietišķā angļu valoda, tehniskā tulkošana, angļu un amerikāņu literatūra). Skolēni angļu valodu apgūst no 1. klases. Sākot ar 5. klasi, skolēniem ir iespēja mācīties arī franču un vācu valodu.

Izvēlēdamās 3. bilingvālās izglītības modeli, skola veiksmīgi integrējas latviskajā vidē. Jau sākumskolas klasēs dažādus mācību priekšmetus māca bilingvāli. Pamatskolas un vidusskolas klasēs tādus mācību priekšmetus kā mūziku, vizuālo mākslu, mājturību, darbmācību, sportu, ģeogrāfiju, vēsturi, bioloģiju, sociālās zinības skolēni apgūst latviešu valodā.

Vidusskolā skolēniem piedāvā divas izglītības programmas: eksakto zinātņu programmu un vispārizglītojošo programmu. Īpaša uzmanība mācību un audzināšanas procesā tiek pievērsta katra bērna radošās personības attīstībai. Skolas darba galvenais princips ir skolēnu un skolotāju sadarbība, cieņa pret bērna personību.

Sākot ar 1990. gadu, skola aktīvi piedalās starptautiskajos AFS, SOROS fonda Latvijā, UNESCO COMENIUS, ERASMUS organizētajos projektos.

2001. gadā Rīgas 34. vidusskolai izsniegts sertifikāts, ka viena no zvaigznēm Jaunavas zvaigznājā ir nosaukta skolas vārdā.

Rīgas 34. vidusskolas attīstības galvenais mērķis – mūsdienīgas demokrātiskas skolas izveide, kas nodrošina izglītojamajiem augsta līmeņa vidējo izglītību un katra skolēna radošā potenciāla izaugsmi.