Informatika.png
zn20_1.png
Guitars.png
11.png
slide_5.png
Sajema.png
33.png
slide_4.png
slide_1.png
China-dance.png
Komforta-diena.png
slide_2.png

Kontakti


 

Karjeras konsultēšana

Karjeras konsultēšana ir uz personas vajadzībām un karjeras mērķiem centrēta palīdzība.
Karjeras konsultēšanas mērķis - sekmē apzinātu un patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanu.

Individuālās karjeras konsultācijās:
- konsultants nedod padomus, bet palīdz klientam saprast sevi un mainīt savu rīcību, uzvedību, darbošanos;

- konsultants mērķtiecīgi vada konsultēšanas gaitu;
- konsultants izmanto profesionāļu vidē atzītus atbalsta sniegšanas paņēmienus un metodes;

- konsultants stingri ievēro savas profesionālās lomas robežas;

Pedagogs karjeras konsultants palīdz:
- apzināties spējas, prasmes, intereses, kopetences;
- paaugstināt pašnovērtējumu, pašmotivāciju;
- atklāt to profesionālo virzienu, kas vislabāk atbilst personībai, vērtībām, mērķiem;
- sniedz atbalstu piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē;
- uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
- veidot rīcības plānu  un vadīt savu karjeru sev vēlamā virzienā.