slide_6.png
slide_5.png
slide_4.png
slide_7.png
slide_1.png
slide_3.png
slide_2.png
SākumsBibliotēkaMācību grāmatas

Mācību grāmatas

Mācību grāmatas un līdzekļi.

Mācību programma: Rīgas 34. vidusskolas pamatizglītības mazākumtautību programmas (ar augstākiem izglītības satura apguves plānotiem rezultātiem angļu valodā)

 • Matemātika.
 • Artjuha, A. Matemātika bilingvāli 1. klasei: mācību grāmata- Rīga : Retorika A, 2007.
 • Latviešu valoda.
 • Anspoka, Zenta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 1.klase . - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2013.
 • Anspoka, Zenta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 1. klase : darba burtnīca / 1. d., 2. d.
 • Krievu valoda.
 • Митюшина, Л. Русский язык. Азбука: учебник по обучению грамоте и чтению. Rīga: Retorika, 2010.
 • Платонова, Е. Русский язык: 1 класс: Retorika A, 2008.
 • Платонова, Е. Русский язык: Прописи, - Рига: 1 класс. Retorika A, 2008. / 1. d., 2. d.
 • Dabaszinības.
 • Ansone, Gunta. Dabaszinības 1.klasei: mācību grāmata. Lielvārds, 2020.
 • Sociālās zinības.
 • Andersone, Gita. Sociālās zinības 1.klasei : mācību līdzeklis. - Zvaigzne ABC, 2014. 1.d., 2.d.
 • Mūzika.
 • Ingrīda Vilkārse, Mūzika 1.kl. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
 • Angļu valoda.
 • Palin, Cheryl. Bright Ideas 1: Class Book 1 - Oxford : Oxford University press, 2018.
 • Thompson, Tamzin. Bright Ideas 1 : activity book - Oxford : Oxford University Press, 2018.

Mācību programma: Rīgas 34. vidusskolas pamatizglītības programmas (ar augstākiem izglītības satura apguves plānotiem rezultātiem matemātikā)

 • Matemātika.
 • Helmane, Ineta. Matemātika 1.klasei / Ineta Helmane, Anita Dāvīda. - Rīga: Lielvārds, 2013. 1.daļa.
 • Helmane, Ineta. Matemātika 1.klasei / Ineta Helmane, Anita Dāvīda. - Rīga: Lielvārds, 2013. 2.daļa.
 • Helmane, Ineta. Matemātika 1. klasei: darba lapas - Lielvārde: Lielvārds, 2014
 • Latviešu valoda.
 • Anspoka, Zenta, 1952-. Latviešu valoda 1. klasei: mācību grāmata . - Lielvārds, 2013. - 1.daļa.
 • Anspoka, Zenta, 1952-. Latviešu valoda 1. klasei: mācību grāmata. - Lielvārds, 2013-2014. - 2. daļa.
 • Anspoka, Zenta. Latviešu valoda 1. klasei: darba lapas . - Lielvārds, 2014.
 • Dabaszinības.
 • Ansone, Gunta. Dabaszinības 1.klasei: mācību grāmata. Lielvārds, 2020.
 • Sociālās zinības.
 • Andersone, Gita. Sociālās zinības 1.klasei : mācību līdzeklis. - Zvaigzne ABC, 2014. 1.d., 2.d.
 • Mūzika.
 • Ingrīda Vilkārse, Mūzika 1.kl. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
 • Angļu valoda.
 • Palin, Cheryl. Bright Ideas 1 : Class Book 1 - Oxford : Oxford University press, 2018.
 • Thompson, Tamzin. Bright Ideas 1 : activity book - Oxford : Oxford University Press, 2018.

Mācību grāmatas un līdzekļi.

Mācību programma: Rīgas 34. vidusskolas pamatizglītības mazākumtautību programmas (ar augstākiem izglītības satura apguves plānotiem rezultātiem angļu valodā)

 • Matemātika.
 • Artjuha, A. Matemātika bilingvāli 2. klasei : mācību grāmata / A. Artjuha, M.
 • Baranova . - Rīga : Retorika A, 2009.
 • Latviešu valoda.
 • Anspoka, Zenta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase / Zenta Anspoka, Zaiga Dambe, Iveta Marševska. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2014.
 • Anspoka, Zenta, 1952-. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 2. klase : darba burtnīca [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2014.
 • Krievu valoda.
 • Платоновa, Е.Н., Русский язык: 2 класс. Mācību grāmata, Rīga, Retorika A, 2009.
 • Dabaszinības.
 • Ansone, Gunta. Dabaszinības 2. klasei : mācību grāmata. - Lielvārds, 2021.
 • Sociālās zinības.
 • Sociālās zinības 2. klasei : mācību līdzeklis / Gita Andersone - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. 1. d, 2. d.
 • Mūzika.
 • Vilkārse, Ingrīda. Mūzika 2.klasei: eksper. māc. grāmata / Ingrīda Vilkārse, Ieva Čerpinska , - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005
 • Angļu valoda.
 • Palin, Cheryl. Bright Ideas 2: Class Book 2 - Oxford : Oxford University press, 2018.
 • Thompson, Tamzin. Bright Ideas 2 : activity book - Oxford : Oxford University Press, 2018.

Mācību programma: Rīgas 34. vidusskolas pamatizglītības programmas (ar augstākiem izglītības satura apguves plānotiem rezultātiem matemātikā)

 • Matemātika.
 • Helmane, Ineta. Matemātika 2.klasei / Ineta Helmane, Anita Dāvīda. - Rīga : Lielvārds, 2014. -1.daļa.
 • Helmane, Ineta. Matemātika 2.klasei / Ineta Helmane, Anita Dāvīda. - Rīga : Lielvārds, 2015. -2.daļa.
 • Helmane, Ineta. Matemātika 2. klasei : darba lapas . –Rīga, Lielvārds.
 • Latviešu valoda.
 • Anspoka, Zenta, 1952-. Latviešu valoda 2. klasei: mācību grāmata . - Lielvārds, 2013. - 1.daļa.
 • Anspoka, Zenta, 1952-. Latviešu valoda 2. klasei: mācību grāmata. - Lielvārds, 2013-2014. - daļa.
 • Anspoka, Zenta. Latviešu valoda 2. klasei : darba lapas . - Lielvārds, 2014.
 • Dabaszinības.
 • Ansone, Gunta. Dabaszinības 2. klasei : mācību grāmata. - Lielvārds, 2021.
 • Ētika.
 • Golubova, Vita.  Ētika. Burtnīca 2.klasei . - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
 • Sociālās zinības.
 • Sociālās zinības 2. klasei : mācību līdzeklis / Gita Andersone - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. d, 2. d.
 • Mūzika.
 • Vilkārse, Ingrīda. Mūzika 2.klasei: eksper. māc. grāmata / Ingrīda Vilkārse, Ieva Čerpinska , - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005
 • Angļu valoda.
 • Palin, Cheryl. Bright Ideas 2: Class Book 2 - Oxford : Oxford University press, 2018.
 • Thompson, Tamzin. Bright Ideas 2 : activity book - Oxford : Oxford University Press, 2018.

Mācību grāmatas un līdzekļi.

 • Matemātika.
 • Artjuha, A. Matemātika bilingvāli 3. klasei : mācību grāmata - Rīga : Retorika A, 2011.
 • Latviešu valoda.
 • Anspoka, Zenta, Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3.klase. I un II daļa. Mācību grāmata / Rīga: LVA, 2016.
 • Anspoka, Zenta, 1952-. Latviešu valoda mazākumtautību skolā : 3. klase : darba burtnīca 1d., 2.d. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015.
 • Krievu valoda.
 • Платонова, Е. Н. Русский язык : 3 класс : учебник . - Рига : Retorika A, 2011 ,Часть 1,  2.
 • Dabaszinības.
 • Vilks, Ilgonis, Dabaszinības 3.klasei : mācību grāmata /Lielvārde : Lielvārds, 2007.
 • Ētika.
 • Голубова, В. Этика : тетрадь для 3 класса. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011.
 • Sociālās zinības.
 • Andersone, G. Sociālās zinības 3. klasei : [mācību līdzeklis]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007  - 1 , 2 d.
 • Mūzika.
 • Vilkārse, Ingrīda.  Mūzika 3. klasei: mācību grāmata / I. Vilkārse, I. Čerpinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014
 • Angļu valoda.
 • Simmons, Naomi. Family and friends 2 : class book / Naomi Simmons. - Oxford : Oxford University Press, 2009.
 • Simmons, Naomi. Family and friends 2:Workbook : workbook / Naomi Simmons. - Oxford : Oxford University Press, 2009.

Mācību grāmatas un līdzekļi.

 • Matemātika.
 • Artjuha, A.(Alīna).  Matemātika bilingvāli 4. klasei. - Rīga : Retorika A, 2013 (Zelta Rudens).
 • Latviešu valoda.
 • Neilande, S. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 4. klase : mācību grāmata - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2010.
 • Latviešu valoda mazākumtautību skolā 4. klase , darba burtnīca / Neilande S.- Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2010
 • Krievu valoda.
 • Платонова, Е. Русский язык: 4 класс: mācību grāmata – Rīga, Retorika A, 2012.
 • Филина, О. Страна читателей: литература: 4 класс. Mācību grāmata, 2007.
 • Гаврилина, М. Русский язык (4 класс) : 4 класс : практика : eksperim. māc. grām. / М. Гаврилина. - Rīga : Mācību grāmata, 2002
 • Dabaszinības.
 • Vilks, Ilgonis.  Dabaszinības 4.klasei : mācību grām. - Lielvārde : Lielvārds, 2005 .
 • Sociālās zinības.
 • Andersone, G. Sociālās zinības 4.klasei . -  Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. – 1, 2. daļa.
 • Mūzika.
 • Vasmanis, Imants. Mūzika 4.klasei : eksper. māc. grām.  - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006.
 • Angļu valoda.
 • Simmons, Naomi. Family and Friends 3. - Oxford University Press, 2009, - 4.klase.
 • Simmons, Naomi. Family and friends 3:Workbook : workbook / Naomi Simmons. - Oxford : Oxford University Press, 2009.

Mācību grāmatas un līdzekļi.

Mācību programma: Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma 1. - 9. kl.

 • Matemātika.
 • Lude, Inese.  Matemātika 5. klasei- Rīga: Pētergailis, 2011
 • Latviešu valoda.
 • Anspoka, Zenta.  Latviešu valoda mazākumtautību skolā 5. klase : 5. klase : mācību grāmata - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2009.
 • Krievu valoda.
 • Гаврилина, М. Русский язык: 5 класс : практика : mācību grāmata. - Rīga : Mācību grāmata, 2003.
 • Филина, О.  Страна читателей (5 класс) : литература, 5 класс : eksper. māc. grām.- Rīga : Mācību grāmata, 2003.
 • Dabaszinības.
 • Izzini pasauli! : dabaszinības : 5. klase : mācību grāmata- Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.
 • M.Kusiņa, D.Mežzīle, Izzini pasauli! Dabaszinības. 5.klase. Darba burtnīca. - Zvaigzne ABC.
 • Sociālās zinības.
 • Rubana, Inta Māra. Sociālās zinības 5. klasei : mācību grāmata / Inta Māra Rubana. - Rīga : RaKa, 2006.
 • Rubana, Inta Māra.  Sociālās zinības 5.klasei. Darba burtnīca. RaKa, 2007.
 • Mūzika.
 • Vasmanis, Imants.  Mūzika 5.klasei : Eksperim. māc. grām. - Rīga : Zvaigzne ABC
 • Franču valoda.
 • Blanc, Pierrette. Declic: Level 1 Methode De Francais French Edition / Pierrette Blanc. - Francija : Cle Intl, 2004.
 • Declic 1, CLE INTERNATIONAL, 2004, Jacques Blanc, Pierre Lederlin Cahier d'exercices.
 • Vācu valoda.
 • Deutsch - meine Wahl 1 : Lehrbuch : mācību grāmata / [Ludmila Bogdzeviča ... [u.c.]. - Rīga : Raka, c2005, 1999. - 109 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (109. lpp.). - Mācību komplektā Deutsch - meine Wahl 1 ietilpst skolēnu grāmata, darba burtnīca un audiokasete.
 • Angļu valoda.
 • Thompson, Tamzin. Family and Friends 4 : Class Book+MultiROM / Tamzin Thompson, Naomi Simmons. - Oxford : Oxford University Press, 2009.
 • Family and Friends 4. OUP, 2008, Naomi Simmons – W.B.

Mācību programma: Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 1. - 9.

 • Matemātika.
 • Lude, Inese.  Matemātika 5. klasei- Rīga : Pētergailis, 2011.
 • Latviešu valoda.
 • Ābola, Signe. Literatūra 5. klasei : mācību grāmata - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013.
 • Sālījuma, Gunta. Sālījuma, Gunta.  Valodas labirinti 5. klasei : latviešu valoda 5. klasei : mācību grāmata- Rīga : Zvaigzne ABC, 2007.
 • Krievu valoda.
 • Гаврилина, М. Русский язык: 5 класс : практика : mācību grāmata - Rīga : Mācību grāmata, 2003.
 • Филина, Оксана.  Страна читателей (5 класс) : литература, 5 класс : eksper. māc. grām.- Rīga : Mācību grāmata, 2003.
 • Dabaszinības.
 • Izzini pasauli! : dabaszinības : 5. klase : mācību grāmata- Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.
 • M.Kusiņa, D.Mežzīle, Izzini pasauli! Dabaszinības. 5.klase. Darba burtnīca. - Zvaigzne ABC.
 • Sociālās zinības.
 • Rubana, Inta Māra. Sociālās zinības 5. klasei : mācību grāmata / Inta Māra Rubana. - Rīga : RaKa, 2006.
 • Rubana, Inta Māra.  Sociālās zinības 5.klasei. Darba burtnīca. RaKa, 2007.
 • Mūzika.
 • Vasmanis, Imants.  Mūzika 5.klasei : Eksperim. māc. grām.- Rīga : Zvaigzne ABC, 2006.
 • Franču valoda.
 • Blanc, Pierrette. Declic: Level 1 Methode De Francais French Edition / Pierrette Blanc. - Francija : Cle Intl, 2004.
 • Declic 1, CLE INTERNATIONAL, 2004, Jacques Blanc, Pierre Lederlin Cahier d'exercices.
 • Vācu valoda.
 • Deutsch - meine Wahl 1 : Lehrbuch : mācību grāmata- Rīga : Raka, 2005, 1999. Mācību komplektā Deutsch - meine Wahl 1 ietilpst skolēnu grāmata, darba burtnīca un audiokasete.
 • Angļu valoda.
 • Thompson, Tamzin. Family and Friends 4 : Class Book+MultiROM / Tamzin Thompson, Naomi Simmons. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - 120 p. : ill. + CD-Rom., First published 2009.
 • Family and Friends 4. OUP, 2008, Naomi Simmons – W.B.

Mācību grāmatas un līdzekļi.

 • Matemātika.
 • Lude, Inese. Matemātika 6. klasei : mācību grāmata / Inese Lude, Jolanta Lapiņa ; redaktore Inese Liepiņa ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, 2012
 • Latviešu valoda.
 • Bernāne, Juta.  Latviešu valoda mazākumtautību skolā 6. klase : 6. klase : mācību grāmata- Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2009.
 • Krievu valoda.
 • Гаврилина, Маргарита. Русский язык 6 класс: Mācību grāmata. - Rīga : Mācību grāmata, 2004.
 • Филина, О.  Страна читателей (6 класс) : Литература 6 класс : mācību grāmata Рига: Mācību grāmata, 2004.
 • Dabaszinības.
 • Izzini pasauli! 6.klase : Dabaszinības - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007.
 • M.Kusiņa, D.Mežzīle. Izzini pasauli! Dabaszinības. 6.klase. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
 • Sociālās zinības.
 • Sociālās zinības 6.klasei : mācību- Rīga : RaKa, 2007.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 6.klasei. Darba burtnīca. RaKa, 2007.
 • Mūzika.
 • Grauzdiņa, Ilma, 1948-.  Mūzika 6.klasei: mācību grāmata- Rīga : Zvaigzne ABC, 2004.
 • Vēsture.
 • Pasaules vēsture pamatskolai 1 : mācību grāmata- Rīga : Zvaigzne ABC, 2012.
 • Latvijas vēsture pamatskolai : mācību grāmata vēsture pamatskolai Latvijas vēsture 1- Rīga : Zvaigzne ABC, 2011.
 • Vācu valoda.
 • Deutsch - meine Wahl 1 : Lehrbuch : mācību grāmata - Rīga : Raka, c2005, 1999.
 • Deutsch – meine Wahl 1 RaKa, 2005, Dz. Keiša, L. Bogdzeviča-Darba b.
 • Franču valoda.
 • Blanc, Pierrette.  Declic: Level 1 Methode De Francais French Edition / Pierrette Blanc. - Francija : Cle Intl, 2004.
 • Angļu valoda.
 • Thompson, Tamzin. Family and Friends 5 : [Class Book+MultiROM] / Tamzin Thompson. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - 120 p. : ill. + CD-Rom., First published 2009. - Class Book plus MultiRom.
 • Family and Friends 5. OUP, 2003, Naomi Simmons – W.B.

Mācību grāmatas un līdzekļi.

 • Matemātika.
 • Lude, Inese.  Matemātika 7. klasei - Rīga : Pētergailis, 2013.
 • Latviešu valoda.
 • Latviešu valoda mazākumtautību skolā 7.klase : 7. klase : mācību grāmata –S.Neilande, Juta Bernāne, Laima Pamiljane, Iveta Marševska- Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2010.
 • Kalve, Aija.  Latviešu literatūra 7.klasei : lasāmā grāmata - Rīga: LVAVA, 2005.
 • Krievu valoda.
 • Гаврилина, Маргарита Анатольевна. Русский язык : 7 класс : практика : mācību grāmata- Rīga : Mācību grāmata, 2005.
 • Филина, О. Страна читателей (7 класс) : литература : 7 класс : mācību grāmata - Rīga: Mācību grāmata, 2005.
 • Bioloģija.
 • Nagle, Erika. Bioloģija 7. klasei- Lielvārde : Lielvārds, 2011.
 • Bioloģija 7.klasei /E.Nagle, R.Gribuste - Lielvārds, 2011. - Darba burtnīca
 • Ģeogrāfija.
 • Biseniece, Anita.  Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei: mācību grāmata- Rīga : Zvaigzne ABC, 2007.
 • Sociālās zinības.
 • Sociālās zinības, 7. klase : māc. grāmata- Rīga: RaKa, 2006.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 7.klasei. Darba burtnīca. RaKa, 2007.
 • Mūzika.
 • Grauzdiņa, Ilma, 1948-.  Mūzika 7.klasei - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
 • Vēsture.
 • Pasaules vēsture pamatskolai : mācību grāmata- Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
 • Latvijas vēsture pamatskolai- Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
 • Franču valoda.
 • Declic 2, CLE INTERNATIONAL, 2004 Jacques Blanc, l Cartier, 2005.
 • Declic 2, CLE INTERNATIONAL, 2004, Jacques Blanc, Pierre Lederlin Cahier d'exercices.
 • Angļu valoda.
 • Hutchinson, Tom, 1948-. Project 5 : student's book.
 • Project 5 (3rd edition), OUP, 2003, Tom Hutchinson - W.B.

Mācību grāmatas un līdzekļi.

 • Matemātika.
 • Lude, Inese.  Matemātika 8. klasei : mācību grāmata- Rīga : Pētergailis, 2014.
 • Latviešu valoda.
 • Marševska, Iveta. Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 8. klase - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012.
 • Latviešu valoda 8.klasei mazākumtautību skolā : Lasāmā grāmata - Rīga : LVAVA, 2007.
 • Krievu valoda.
 • Гаврилина, М. Русский язык, 8 класс: практика : mācību grāmata - Rīga: Mācību grāmata, 2006.
 • Филина, О. Страна читателей (8 класс): литература, 8 класс - Rīga : Mācību grāmata, 2006.
 • Bioloģija.
 • Gribuste, Regīna. Bioloģija 8. klasei: mācību grāmata - Lielvārde: Lielvārds, 2012.
 • Bioloģija 8.klasei– Lielvārds, 2005. - Darba burtnīca.
 • Ģeogrāfija.
 • Druva-Druvaskalne, I. Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei : mācību - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011
 • Ķīmija.
 • Brangule, Agnese.  Ķīmija 8. klasei : mācību grāmata - Lielvārde: Lielvārds, 2013.
 • Fizika.
 • Vilks, Ilgonis, 1960-.  Fizika 8. klasei- Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
 • Sociālās zinības.
 • Sociālās zinības, 8. klase : mācību grām.- Rīga: RaKa, c2007.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 8.klasei. Darba burtnīca. RaKa, 2007.
 • Mūzika.
 • Grauzdiņa, Ilma.  Mūzika 8. klasei : mācību grāmata, Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
 • Vēsture.
 • Goldmane, Sarmīte. Latvijas vēsture pamatskolai, 3. daļa : mācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
 • Pasaules vēsture pamatskolai 3.daļa : mācību grāmata, Sarmīte Goldmane-  Rīga : Zvaigzne ABC, 2014.
 • Vācu valoda.
 • Deutsch - meine Wahl 3 : Lehrbuch: mācību grāmata / Ludmila Bogdzeviča - Rīga: Raka, 2005.
 • Angļu valoda.
 • Falla, Tim. Solutions Pre-Intermediate 2ed / Tim Falla, Paul A Davies. - Oxford : Oxford University Press, 2012. First published 2009.
 • Solutions (preintermid). 2.nd., OUP, 2008, Tim Falla, Paul A. Davis – W.B.

Mācību grāmatas un līdzekļi.

 • Matemātika.
 • Lude, Inese.  Matemātika 9. klasei: mācību grāmata- Rīga : Pētergailis, 2014.
 • Latviešu valoda.
 • Latviešu valoda 9. klasei mazākumtautību skolā: lasāmā grāmata 2005.
 • Marševska, Iveta.  Latviešu valoda mazākumtautību skolā.9. klase- Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2013.
 • Krievu valoda.
 • Гаврилина, М. Русский язык 9 класс : практика: mācību grāmata- Rīga : Mācību grāmata, 2007.
 • Филина, О. Страна читателей: литература, 9 класс : mācību grām.- Rīga : Mācību grāmata, 2007.
 • Bioloģija.
 • Gribuste, Regīna, 1930-.  Bioloģija 9. klasei / Regīna Gribuste, Daiga Brante. - Lielvārde : Lielvārds, 2013.
 • Ģeogrāfija.
 • Zinaida Melbārde, Oļģerts Nikodemus, Marija Rozīte. Latvijas ģeogrāfija 9.klasei. Zvaigzne ABC, 2003.
 • Ķīmija.
 • Drille, Modris.  Ķīmija 9. klasei- Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014.
 • Fizika.
 • Vilks, Ilgonis.  Fizika 9. klasei- Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
 • Sociālās zinības.
 • Sociālās zinības 9. klase: 9. klase: mācību grāmata- Rīga: RaKa, 2007.
 • R.Alhimionoks. Sociālās zinības 9.klasei. Darba burtnīca. RaKa, 2007.
 • Mūzika.
 • Grauzdiņa, Ilma.  Mūzika 9. klasei - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
 • Vēsture.
 • Vēsture pamatskolai. Latvija 20. gs.: mācību grāmata / Sarmīte Goldmane -Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
 • Vācu valoda.
 • deutsch.lv 1 : Eksperim. māc. grām. / Aija Krūze, Anita Kulačkovska, Ruta Mūsiņa, Valija Vahere. - Rīga : RaKa, 2003.
 • Angļu valoda.
 • Falla, Tim. Solutions Intermediate 2-nd : intermediate student's book / Tim Falla, Paul A. Davies: Oxford University Press, 2012
 • Solutions (intermediate), 2.nd, OUP, 2008, Tim Falla, Paul A.Davis – WB

Mācību grāmatas un līdzekļi.

 • Matemātika.
 • Slokenberga, Evija.  Matemātika 10. klasei- Lielvārde : Lielvārds, 2009.
 • Latviešu valoda.
 • Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 10. klasei: mācību grāmata- Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
 • Literatūra 10. klasei: mācību grāmata / Ieva Dubiņa, Lita Silova, Aldis Vēvers, Iveta- Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
 • Krievu valoda.
 • Петрякова, А. Культура речи : А.Петрякова / учебное пособие для средней школы- Москва: Флинта; Retorika A, 2006.
 • Кудрявская, И. Русский язык и литература для 10-го класса: mācību grāmata - Rīga: Zvaigzne ABC.
 • Кудрявская, И. Русский язык и литература для 10-го класса: mācību grāmata- Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
 • Bioloģija.
 • Sausiņa, Līga, 1966. Bioloģija vidusskolai 1.daļa: mācību grām. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
 • Sausiņa, Līga, 1966.  Bioloģija vidusskolai 2.daļa: mācību grāmata.
 • Ģeogrāfija.
 • Melbārde, Zinaida.  Pasaules ģeogrāfija vidusskolai- Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. mācību grāmata.
 • Ķīmija.
 • Kaksis, Ā.  Ķīmija 10. klasei - 1. izd. - Lielvārde: "Lielvārds", 2009.
 • Fizika.
 • Puķītis, Pēteris.  Fizika 10. klasei : mācību grāmata - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010.
 • Vēsture.
 • Klišāns, Valdis.  Vēsture vidusskolai: mācību grāmata, papildinātais izdevums. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
 • Franču valoda.
 • Blanc, Pierrette.  Declic: Level 3 Methode De Francais French Edition / Pierrette Blanc. - Francija : Cle Intl, 1998.
 • Angļu valoda.
 • Falla, Tim. Solutions Upper-Intermediate 2nd edition : student's book: Oxford, 2013.
 • Solutions (upperintermediate), 2 nd. OUP, 2009, Tim Falla, Paul Davis – WB.

Mācību grāmatas un līdzekļi.

 • Matemātika.
 • Slokenberga, Evija.  Matemātika 11. klasei: mācību grāmata- 1. izd. - Lielvārde : Lielvārds, 2010.
 • Latviešu valoda.
 • Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 11. klasei: mācību grāmata- Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
 • Literatūra 11. klasei : mācību grāmata / Daina Auzāne; Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
 • Krievu valoda.
 • Кудрявская, Инара. Русский язык и литература для 11-го класса: mācību grāmata- Рига : Zvaigzne ABC, 2014.
 • Кудрявская, Инара.  Русский язык и литература для 11-го класса: mācību grāmata 2016. : Mācību grāmata (часть 1-2)
 • Bioloģija.
 • Sausiņa, Līga, 1966-.  Bioloģija vidusskolai : šūnu uzbūve un vielmaiņa, šūnu dalīšanās un iedzimtība / Līga Sausiņa - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009.
 • Ģeogrāfija.
 • Melbārde, Zinaida. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai- Rīga: Zvaigzne ABC, 2009-1. mācību grāmata.
 • Melbārde, Zinaida.  Pasaules ģeogrāfija vidusskolai- Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
 • Ķīmija.
 • Kaksis, Āris.  Ķīmija 11. klasei - 1. izd. - Lielvārde : Lielvārds, 2010.
 • Fizika.
 • Puķītis, Pēteris. Fizika 11. klasei: mācību grāmata- Rīga: Zvaigzne ABC.
 • Šilters, Edvīns. Fizika 11. klasei: māc. grāmata- Lielvārde: Lielvārds, 2006.
 • Vinogradovs,  Sergejs.  Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12. klasei- 1.izd. Lielvārds, 2006
 • Ekonomika.
 • M.Siņicins Biznesa ekonomiskie pamati 11.-12.klasei. RaKa, 2011.
 • Vēsture.
 • Klišāns, Valdis.  Vēsture vidusskolai: eksper. māc. grām.- Rīga : Zvaigzne ABC, 2003.
 • Vācu valoda.
 • deutsch.lv 1 : Eksperim. māc. grām.- Rīga : RaKa, 2003.
 • Angļu valoda.
 • Falla, Tim. Solutions Upper-Intermediate 2nd edition : student's book / Tim Falla, Paul A.Davies. - 2nd ed. - United Kingdom : Oxford, 2013.
 • Solutions (upperintermediate), 2-nd. OUP, 2009, Tim Falla, Paul Davis – WB

Mācību grāmatas un līdzekļi.

 • Matemātika.
 • Slokenberga, Evija.  Matemātika 12.klasei - 1.izd.: Lielvārds, 2011.
 • Latviešu valoda.
 • Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 12. klasei : mācību grāmata- Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
 • Auziņa, Inese.  Literatūra 12. klasei- Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
 • Krievu valoda.
 • Vedela, Anastasija. Русский язык и литература для 12-го класса.1ч. : mācību grāmata- Рига: Zvaigzne ABC.
 • E.Марченко, Э.Архангельская. Лингвистический анализ художественного текста. R., Retorika – 2004.
 • Bioloģija.
 • Sausiņa, Līga.  Bioloģija vidusskolai 4.daļa,  Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.
 • Ķīmija.
 • Kaksis, Āris. Ķīmija 12.- 1. izd. Lielvārds, 2011.
 • Fizika.
 • Puķītis, Pēteris. Fizika 12. klasei – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.
 • Vinogradovs, Sergejs. Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12. Klasei- 1.izd: Lielvārds, 2006.
 • Физика. 12 класс, 1-2 часть. Я.Круминьш, П.Пукитис - Zvaigzne ABC, 1996.
 • Ekonomika.
 • Siņicins. Biznesa ekonomiskie pamati 11.-12.klasei. RaKa, 2011.g.
 • Juta Birzniece. Ekonomika vidusskolai. 11.-12.kl. 2014.
 • Vēsture.
 • Klišāns, Valdis, 1964-Vēsture vidusskolai: mācību grāmata - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005.
 • Vācu valoda.
 • A.Krūze, A. Kulačkovska, V. Vahere. Deutsch.lv 2., RaKa, 2006.
 • Franču valoda.
 • Alter EGO +: Livre de l'eleve + CD-Rom B1 / Sylvia Pons. - Paris : Hachette, 2013.
 • Angļu valoda.
 • Falla, Tim. Advanced : advanced student's book / Tim Falla, Paul A.Davies. - 2nd edition. - Oxford : Oxford University Press, 2013.
 • Solutions (Advanced), 2.nd. OUP, 2009, Tim Falla, Paul Davis – 11./12.klase - WB.