Informatika.png
zn20_1.png
Guitars.png
11.png
slide_5.png
Sajema.png
33.png
China-70.png
slide_4.png
Latv-70.png
slide_1.png
Komforta-diena.png
HomeAbout schoolAdministration

Administration

Direktore

Direktore
Nataļja Rogaļeva
Phone: 67458895
Mobile: 29452207
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location and time of reception
Kandavas iela 4
Monday 16.00 – 18.00
Vircavas iela 7
Wednesday 8.00 – 10.00

Direktores vietniece izglītības jomā

Direktora vietniece svešvalodas un latviešu valodas
Marina Grečanina
Direktores vietniece izglītības jomā (kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma, sociālā un
pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma: krievu valoda, svešvalodas)
 
Phone: 67474053
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location and time of reception
Kandavas iela 4
Monday 16.00 – 17.45
Vircavas iela 7
Friday 8.00 – 9.00

Direktores vietniece izglītības jomā 1. – 4. klase

Direktora vietniece izglītības jomā
Nataļja Fadina
Direktores vietniece izglītības jomā 1. – 4. klase
 
Location and time of reception
Vircavas iela 7
Wednesday 15.30 – 16.30
Vircavas iela 7
Thursday 8.40 – 9.40

Direktores vietniece izglītības jomā

Aisma Baltiņa
Direktores vietniece izglītības jomā (valodu mācību joma: latviešu valoda)
 
Mobilais: 
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pieņemšanas vieta un laiks
Kandavas iela 4
Otrdiena 8.00 – 9.00
Vircavas iela 7
Pirmdiena 15.00 – 16.00

Direktores vietniece izglītības jomā 5. – 9. klase

Direktora vietniece izglītības jomā 5. - 12. klasēs
Svetlana Maļinova
Direktores vietniece izglītības jomā 5. – 9. klase (tehnoloģiju mācību joma,
matemātikas mācību joma, dabaszinātņu mācību joma)
 
Phone: 67474056
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location and time of reception
Kandavas iela 4
Tuesday 9.00 – 10.00
Friday 15.00 – 16.00