Cienījamie vecāki!
27.11.2015. mācību process skolā tiks nodrošināts.

Skolas administrācija


145
APSVEICAM
2015-11-24
Apsveicam pilsetas 3.-4.klašu latviešu valodas 2.atklātā konkursa uzvarētājus:
2.vieta - Anna Šisova - 4.d klase (skolotāja - D.Lediņa)
2.vieta - Alise Gamula - 4.d klase (skolotāja - O.Pauzere)
2.vieta - Aleksandrs Tihenko - 3.c klase (skolotāja - I.Sējāne)
3.vieta - Anna Krivoja - 3.f klase (skolotāja - O.Pauzere)


Apsveicam!
2015-11-16Svinīgā līnija, kas veltīta Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 97.gadadienai notiks 2015.gada 17.novembrī Kandavas iela 4, Sporta Hallē:

Plkst. 8.15 8.b, 8.c, 8.d, 9.b, 9.c, 10.a, 10.b, 11.b, 11.c, 12.b klases

Plkst. 9.00 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 3.c, 3.d, 3.e, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 6.b, 6.c, 6.d klases

Svinīgā līnija, kas veltīta Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 97.gadadienai notiks 2015.gada 17.novembrī Vircavas iela 7, sporta zālē:

Plkst. 11.15 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 2.a klases

Plkst. 12.10 3.a, 3.b, 4.a, 6.a, 7.a, 8.a, 9.a, 11.a, 12.a klases

Svinīgais koncerts notiks 2015.gada 20.novembrī:

Kandavas iela 4 Aktu zālē plkst. 13.00
Vircavas iela 7 Aktu zālē plkst. 10.00


Informācija!
2015-11-13


RMM ceļojošā izstāde
2015-11-10
RMM ceļojošā izstāde ”Sadzejotā valsts”

Pilsonības dienu ietvaros mūsu skolā Mazajā aktu zālē ir izvietota Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde ”Sadzejotā valsts”. Izstāde iepazīstina skatītājus ar būtiskākajiem motīviem Latvijas nacionālajā literatūrā. Izstāde skatāma kā lapas kādā sociālajā tīklā, kurā dažādu laikmetu rakstnieki un mūziķi veido ierakstus un notikumus, raksta komentārus, pievienojas interešu grupām un apmeklē pasākumus. Izstādē izmantots bagātīgs muzeja krājuma rokrakstu, dokumentu, fotogrāfiju un citu materiālu klāsts. 5. novembrī vidusskolēni aktīvi piedalījās radošajā nodarbībā ”Varoņi”, pildīja uzdevumus, pastāstīja par paveikto. Skolēni vēstures un latviešu valodas stundās var iepazīties ar stendiem ”Mājas”, ”Lāčplēsis”, ”Sapņotāji”, ”Strēlnieki”, ”Politiķi”, ”Tev mūžam dzīvot, Latvija!”.

Apsveicam!
2015-11-10
Zelta rudens. Lapkritis. Dienas sarūk arvien īsākas un īsākas. Saule, mākoņi un pa kādai retai lietus lāsei. Skan konkursa „ Rīgas zvirbulis” finālistu balsis.
Rīgas 34. vidusskolas konkursanti plūc uzvaras laurus uz BJC "Rīgas Skolēnu pils" skatuves:
1. vietu iegūst Sofija Jefimova 1.c klase (skolotāja Alda Roziņa un Jeļena Koļesņika),
2. vietas ieguvējs ir Aleksandrs Karpavičius 6.c klase (skolotājas Tatjana Vanagas un Svetlana Neilande)
Vissīvākā konkurence ir vidusskolas klašu grupā. Skanīga balss un emocionāls priekšnesums apliecina 12.b klases skolnieka Iļjas Artamonova 3.vietu (skolotājas Danuta Zadvorņeva un Ingrīda Celitāne).
Apsveicam, veiksmi turpmākajos radošajos konkursos!

Pasākumu plāns, veltīts Latvijas valsts svētkiem
2015-11-09


Rīgas pilsētas latviešu valodas 32. olimpiādes (II posmā) rezultāti
2015-11-09
Apsveicam!

Rīgas pilsētas latviešu valodas 32. olimpiādes II posmā

Marta Batmanova ir ieguvusi 1. vietu, apbalvota ar grāmatu, diplomu un pildspalvu.

Artemijs Pakula ir ieguvis 3. vietu, apbalvots ar diplomu un pildspalvu.

Anastasijai Smirnovai – Atzinība.

Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikta Pateicība skolotājiem:
Nadeždai Zālītei, Svetlanai Neilandei, Olgai Pauzerei.

Atskaite par paveikto Karjeras nedēļas ietvaros
2015-11-09
Karjeras nedēļa norisinājās Rīgas 34.vidusskolā no 6. 10 līdz 16. 10.
Atskaite par paveikto Karjeras nedēļas ietvaros >>>


Informācija!
2015-11-02


Skolas olimpiāde latviešu valodā
2015-11-02
Apsveicam skolas olimpiādes latviešu valodā uzvarētājus!
I vieta – Marta Batmanova 8.b
II vieta – Artemijs Pakula 8.d, Simona Dombrovska 7.c
III vieta – Anastasija Smirnova 8.b, Larija Baškurova 8.c, Ņikita Brikuns 7.c
Pateicība par piedalīšanos:
Ivans Piškins 7.c, Elizabete Brikune 7.c, Vitalīna Virupajeva 8.d, Veronika Dubinova 8.c, Marija Petrova 7.c, Katrīna Zubkova 7.d, Edvards Veters 7.c, Antons Lopateckis 8.d, Veronika Pondina 8.c, Alīna Tomsone 7., Alīna Elkina 7.b, Daniils Balonuškovs 8.d, Diāna Dudoladova 8.c, Jeļizaveta Kiseļova 7.d, Antons Jekarāševs 8.

Konkurs ”Rīgas zvirbulis”
2015-11-02
Skatuves runas konkursā ”Rīgas zvirbulis” mūsu skolas audzēkņi ir ieguvuši II pakāpes diplomus:
Sofija Jefimova 1.c klase
Aleksandrs Karpavičius 6.c klase
Iļja Artamonovs 12.b klase
Apsveicam no sirds un vēlam panākumus konkursa nākamajā kārtā 6. novembrī!

Ķīniešu valodas apguves programma
2015-10-30
Sākot ar 2015./2016. mācību gadu Rīgas 34. vidusskola īstenos ķīniešu valodas un kultūras apguves programmu ne tikai interešu, bet arī vispārējā izglītībā. 2015.gada 7. oktobrī skolas korpusā Vircavas ielā 7 notika svinīgs pasākums, kas veltīts ĶTR neatkarības dienai. Svētku sagatavošanā aktīvi iesaistījās 6.-12. klašu skolēni, kuri mācās ķīniešu valodu. Skatītāji iepazinās ar šo svētku vēsturi, klausījās dziesmas un skaitām pantus ķīniski un stāstus par lielākajām Ķīnas pilsētām. Svētku viešņa no Šanhajas Zhu Li uzstājās ķīniski, viņas runu latviski tulkoja ķīniešu valodas skolotāja Evita Kalme. Paldies visiem svētku dalībniekiem un viesiem!

Paziņojums
2015-10-29
Paziņojums.

1. Iznomājamais objekts.
1.1. Rīgas 34.vidusskola (turpmāk – Skola) iznomā Skolas telpas Rīgā, Vircavas iela 7, I.stāvā, ar kopējo platību 1m2 kv.m., 1(viena) automāta izvietošanai veselīgas pārtikas – karsto, auksto dzērienu/sulu, uzkodu nodrošināšanai.

2. Mērķis, nosacījumi
2.1. Nodrošināt Skolas apmeklētājus, darbiniekus ar veselīgu pārtiku.
2.2. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.3. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):
3.1. 4,27 EUR/kv.m + PVN + komunālie pakalpojumi (patērētā elektroenerģija, ūdens, atkritumu apsaimniekošanas izdevumi).

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.¹ punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:
5.1. 2(divi) gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2015.gada 13.novembrī, plkst.10.00, Rīgā, Kandavas 4, 108.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:
7.1. Pa mob.29452207, Nataļja Rogaļeva, Rīgas 34.vidusskolas direktore

Rīgas 34.vidusskolas iznomāšanas komisija.

„Bērni un nauda”
2015-10-12

Cienījamie vecāki!
Aicinu visus, kuri vēlas piedalīties seminārā
„Bērni un nauda”.
Mūsdienu bērni visai agri iepazīstas ar naudas lomu un funkcijām Cilvēka dzīvē. Viņi ātri vien saprot: nauda ļauj iegūt iekāroto, un tādējādi bērni sāk censties patstāvīgi lietot naudu...
Lasīt vairāk >>>...

20.10.2015. (otrdiena) с 18.30 līdz 20.00.
Rīgas 34. vidusskola (Vircavas iela 7), 4 stāvs, 45. kabinets.

21.10.2015. (trešdiena) no 18.30 līdz 20.00.
Rīgas 34. vidusskola (Kandavas iela 4), 2. stāvs, Mazā zāle.

Skolas psiholoģe Jeļena Sivuha ( Mg.psyh., sert. psihoterapeite), tel.: 29 941 951, jelena.sivuha@gmail.com
www.e-psihoterapeite.lv

Konkurs ”Rīgas zvirbulis”
2015-10-09
Rīgas 34. vidusskolas
skolēnu skatuves runas konkursa ”Rīgas zvirbulis” rezultāti
Apsveicam uzvarētājus!
1. klašu grupā:
Sofija Jefimova 1.c – III pakāpe
Mareks Mežovs 1.c – III pakāpe
Georgijs Bakirovs 1.c – III pakāpe
Aleksandra Alferenkova 1.a – III pakāpe
Viktorija Markovska 1.b – Atzinība
Gabriela Novikova 1.e – Atzinība
Pateicība par piedalīšanos konkursā:
Viktorijai Spasibjonokai 1.a, Georgijam Miļancejam 1.b, Annai Karasjovai 1.c, Sofijai Rudņikai 1.c, Jeļizavetai Jerohinai 1.d, Dāvidam Smirnovam 1.d, Jevgenijai Boženkovai 1.f, Ksenijai Suharevai 1.f, Angelinai Žerebkovai 1.f, Denisam Petrovam 2.1, Artjomam Deņisenko 2.a, Tatjanai Šerjakovai 3.a, Margaritai Bukatovai 3.d, Dženijai Sviķītei 3.b.
2.-3. klašu grupā:
Adrians Viņņikovs 3.d – III pakāpe
Aleksandrs Tihenko 3.c – III pakāpe
Marija Meļņikova 3.d – III pakāpe
Lerman Arye 2.b – III pakāpe
Emma Ņestrojeva 2.c – III pakāpe
Pateicība:
Poļina Meļņikova 2.c, Iļja Matvejans 2.e, Maļena Hmeļņicka 2.e, Gvido Marahovs 2.b, Aleksandra Pučkova 3.f, Anna Krivoja 3.f, Vladislavs Voronovs 3.e, Mihails Leinis 3.e, Diāna Pušpure 3.d, Veronika Perčinska 3.d, Vasilisa Zagorodnova 3.c.
4.-6. klašu grupā:
Aleksandrs Karpavičius 6.c – I pakāpe
Deniss Baraņņiks 4.c – II pakāpe
Ņikolajs Jānītis 4.b – II pakāpe
Pāvels Alainis 4.c – III pakāpe
Valērija Maksimkina 4.c – III pakāpe
Natālija Šapurova 5.c – III pakāpe
Markova Karīna 4.a – III pakāpe
Pateicība:
Karīna Markote 4.a, Darja Barkeviča 6.a, Anastasija Beļecka 4.b, Sofija Busko 4.c, Viktors Šisovs 4.d, Anna Šišova 4.d, Igors Stoligvo 4.c, Simona Griņeva 4.c, Daniels Putrāns 4.c, Krista Kukoša 4.c, Dilara Džaļilova 5.c.
7.-9. klašu grupā:
Anastasija Berngarde 8.b – I pakāpe
Leons Stankevičs 9.c – II pakāpe
Marija Koļeda 9.c – II pakāpe
Katrīna Zubkova 7.d – III pakāpe
Daniils Balonuškovs – III pakāpe
Pateicība:
Stefans Lapsa 7.d, Alīna Tomsone 7.a, Daniels Magons 7.d, Romāns Kravčenko 8.d, Sofija Švecova 8.c, Anna Kreicere 8.
10.-12. klašu grupā:
Iļja Artamonovs 12.b – I pakāpe
Eleonora Stripkāne 12.b – II pakāpe
Konkursa nākamajā kārtā piedalīsies:
Sofija Jefimova 1.c klase
Adrians Viņņikovs 3.d klase
Aleksandrs Karpavičius 6.c klase
Anastasija Berngarde 8.b klase
Iļja Artamonovs 12.b klase


10.oktobris ir Starptautiskā Putras diena!
2015-10-07


Apsveicam!
2015-10-01

Sadarbība ar Latvijas Universitātes Konfūcija institūtu
2015-10-01
Sadarbība ar Latvijas Universitātes Konfūcija institūtu
Sadarbība ar Latvijas Universitātes Konfūcija institūtu >>>

Spēle “Žurnālists. Spogulis Rīgai”
2015-10-01
Spēles rezultāti “Žurnālists. Spogulis Rīgai”.
Lūdzam aizpildīt anketu
http://goo.gl/forms/tJffjZL2KO
Rakstu analīzes:
https://goo.gl/snYxxd
Avīzes elektroniskā versija:
https://goo.gl/G1DJhr
Dalībnieku reportāžas:
http://lat.mixnews.lv/lv/sabiedriba/42283_skoleni-pastasta-par-rigas-uznemumu-darbibu-foto
http://www.freecity.lv/obshestvo/25958/
http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2015-09-25/185364
Radio:
https://www.youtube.com/watch?v=saqjkH_0Thc
Facebook:
https://www.facebook.com/www.rpg.lv
Foto:
https://goo.gl/9AXDOM
Prezentācijas: V https://goo.gl/Bvu3M8
Journalist>>>

Publikāciju analīze>>>

Reportāža teksts”>>>

Projekts „No pasākumu organizēšanas uz skolu sadraudzību”
2015-10-01
25.09.2015.g. pašpārvaldes dalībnieki piedalījās „ledus laušanas”, saliedēšanas aktivitātēs.
Projekts „No pasākumu organizēšanas uz skolu sadraudzību”>>>

KARJERAS NEDĒĻA 2015
2015-09-24

PLĀNOJAM KARJERAS NEDĒĻU NO 5.LĪDZ 16.OKTORBRĪ

KARJERAS NEDĒĻA 2015 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā
,,Atver profesijas durvis”

Pasākumu plāns>>>


„Žurnālists. Spogulis Rīgai”
2015-09-24
http://mixtv.mixnews.lv/mixtv/programmi/5729


Paziņojums.
2015-09-18
Paziņojums.

1. Iznomājamais objekts.
1.1.Rīgas 34.vidusskola (turpmāk – Skola), iznomā Skolas telpas Rīgā, Kandavas ielā 4, ar kopējo platību 7 kv.m., kafejnīcas izvietošanai Skolas puspagraba stāvā pretī ieejai ar ierobežotu publisku pieejamību.
2. Mērķis, nosacījumi
2.1. Nodrošināt Skolas audzēkņu, un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.
2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 9.00 līdz plkst.16.00.
2.3. Kafejnīcai jānodrošina – veselīgi un ekoloģiskie ēdieni, dārzeņi un augļi, kā arī dārzeņu un augļu salāti, svaigi spiestas sulas un smuziji, diētiskās uzkodas.
2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.
2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.
3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena): 4,24 EUR/kv.m + PVN+patērētā elektroenerģija+apsaimniekošanas izdevumi
4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu, piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:
5.1.Divi gadi no līguma noslēgšanas brīža
6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2015.gada 29.septembrim, plkst.10.00, Rīgā, Kandavas 4 , 108.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”
7. Papildus informācija:
7.1. Tel.67458895, Nataļja Rogaļeva, Rīgas 34.vidusskolas direktore

Rīgas 34.vidusskolas iznomāšanas komisija.
Paziņojums >>>

Aicinājums uz semināru
2015-09-17
Cienījamie vecāki!
Aicinu visus ieinteresētos piedalīties seminārā ”Mans bērns pirmklasnieks”
"Mans bērns pirmklasnieks>>>

Ar cieņu,
Jeļena Sivuha

Paziņojums kafejnīcas izveidei
2015-09-15

"Mans bērns - jau pirmklasnieks"
2015-09-11
Cenījamie vecāki! Jusu bērns pirmajā septembrī sāka mācīties pirmajā klasē. Mēs, skolotāji, un jūs, vecāki, vēlamies, lai jūsu bērnam skolā būtu mājīgi un priecīgi un viņš labprāt nāktu uz skolu ar petiesu vēlēšanos mācīties. Rakstā "Mans bērns - jau pirmklasnieks" jūs atradīsiet atbildes uz daudziem jautājumiem, tajā skaitā - "Ko nozīmē - būt gatavam sākt macīties skolā".
"Mans bērns - jau pirmklasnieks">>>

Informācija!
2015-09-11
2015. gada 18. septembrī no plkst. 10:00 līdz 19:30 Rīgas Purvciema vidusskola un International Association of Experts in Children Education on High Technologies (IAECEHT), ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu, rīko lietišķo spēli vecāko klašu skolēniem „Žurnālists. Spogulis Rīgai”.
Informācija par pasākumu>>>

Prezentācija - MYKOOB
2015-09-09

Informācija!
2015-09-08

Informācija
2015-09-07


APSVEICAM
2015-08-31


Informācija!
2015-08-28

Informācija!
2015-08-26

Informācija!
2015-08-25


INFORMĀCIJA
2015-08-25
Cien.vecāki!

Rīgas 34.vidusskolas vecāku sapulces notiks:

1.a,b,c,d,e,f klasēm –
09.09.2015. plkst.18.00 aktu zālē (Vircavas ielā 7);

2.a, 3.a,b, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 9.a, 11.a, 12.a klasēm –
09.09.2015. plkst.19.00 aktu zālē (Vircavas ielā 7);

2.b,e, 3.c, 5.b,c,d, 6.b,c,d, 7.b,c,d, 8.b,c,d, 9.b,c, 10.a,b, 11.b,c, 12.b klasēm –
10.09.2015. plkst.18.30 aktu zālē (Kandavas ielā 4);

2.c,d, 3.d,e,f, 4.b,c,d,e, klasēm –
11.09.2015. plkst.18.00 aktu zālē (Kandavas ielā 4).

Skolas administrācija

1.klašu skolēnu saraksti
2015-08-25
Informācija 1.kl.skolēnu vecākiem!

1.kl.skolēnu saraksti>>>

Cien.pedagogi!
2015-08-24

27.08.2015. plkst.10.00 Rīgas 34.vidusskolas aktu zālē (Kandavas ielā 4) notiks pedagoģiskā sēde.
Visiem pedagogiem ierašanās obligāta!

Skolas administrācija

Skolēnu_e-karte
2015-08-17
Cienījamie 5. un 10.klašu skolēnu vecāki!
Jums ir nepieciešams elektroniski aizpildīt pieteikumu sava bērna Skolēnu_e-kartei portālā www.eriga.lv līdz š.g.31.augustam.
Tas arī attiecas uz tiem skolēniem, kuri mainījuši skolu.
Skolēnu_e-karte>>>

Informācija 1.-5. klašu izglītojamo vecākiem!
2015-08-17
Cienījamie 1.-5. klašu izglītojamo vecāki!

2015.gada 24.augustā no plkst.9.00 līdz plkst.18.00 Rīgas 34.vidusskolas aktu zālē (Kandavas lelā 4) Jums ir iespēja tikties ar SIA "AMIRANI" pārstāvjiem un iegādāties skolas formu.

Kontaktinformācija - t.29932466

Skolas administrācija

Informācija 10.klašu skolēniem un vecākiem
2015-06-16
Cienījamie topošo 10.klašu skolēni un vecāki!
Jūs varāt iepazīties ar 10.klasu skolēnu sarakstiem
2015./16.m.g. 10.klašu skolēnu saraksti>>>

Ar cieņu, skolas administrācija

APSVEICAM
2015-06-12


Informācija pirmklasnieku vecākiem
2015-05-29
Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!
Lūdzam Jūs saņemt vēstules 2015.gada 29.maijā 306., 307. kab. (3.stāvs) no plkst. 17.00 līdz plkst.19.00.
2015./16.m.g. pretendentu saraksts, kuri tiks uzņemti Rīgas 34.vidusskolas 1.kl.>>>

Ar cieņu, skolas administrācija

Cien. skolēni un vecāki!
2015-05-25
Cien. Rīgas 34.vidusskolas skolēni un vecāki!
Lūdzam šis nedēļas laikā (līdz 29.05.2015.) paņemt no garderobes visas savas personīgās mantas (sporta apģērbu, apavus utt.)!

Ar cieņu, skolas administrācija

Atklātā matemātikas olimpiāde
2015-05-22
26. aprīļa notika Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde.
Apsveicam uzvarētājus!!!!

1.vieta

Aļjanaki Ņina – 5. klase

2.vieta

Česnokova Jeļena – 8. klase

3.vieta

Petrova Anna – 5. klase
Bobrova Alīna – 6. klase

Atzinība

Kiseļova Elizaveta – 6. klase
Lažincevs Vladimirs – 6. klase
Zubkova Katrīna – 6. klase
Lopateckis Antons – 7. klase
Dankovska Katrīna – 8. klase
Šapurovs Daniils – 9. klase
Buņins Mihails – 10. klase
Meļentjevs Ņikita – 11. klase

Liels paldies mūsu matemātikas skolotājiem:
I. Gļebovai, M. Vasinai, O. Trasko, N. Koļedai


Iestāšanās 10.klasē.
2015-05-20
9.klašu absolventi, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus fizikā un ķīmujā uz 10.klasi, un saņēmuši pozitīvu vērtējumu, lai iestātos Rīgas 34.vidusskolas 10.klasī var aizpildīt iesniegumu 2015.gada 15.jūnijā no 10.00 līdz 18.00, 108.kabinetā.

9.klašu absolventi, kuri nav nokārtojuši iestājpārbaudījumus uz 10.klasi, var aizpildīt iesniegumu 2015.gada 15.jūnijā no 9.00 līdz 10.00, 108.kabinetā,
un no 10.00 līdz 11.20 kārtot iestājpārbaudījumus fizikā
un 2015.gada 16.jūnijā no 10.00 līdz 11.20 kārtot iestājpārbaudījumus ķīmijā.


Iesniegumu var iesniegt tikai viens no vecākiem uzrādot sekojošus dokumentus:
1. vecāka pasi;
2. bērna dzimšanas apliecību (origināls);
3. apliecību par pamatizglītību (origināls);
4. centralizēto eksāmenu sertifikātu (origināls).

Iestājeksāmenu rezultāti tiks paziņoti uz Jūsu norādīto e-pasta adresi 2015.gada 18.jūnijā.

Informācija!
2015-05-18

Cienījamie vecāki!
Iesniegumu pieņemšana vasaras nometnei "Arcus" un angļu nometnei "Veiksmes stāsts" un līguma parakstīšana vēl notiks tikai 2015.gada 20. un 21.maijā plkst.16.00-18.00.
Kontaktpersona - Žanna Kazbare t.29778185
Skolas administrācija

Apsveikums!
2015-05-15Ģimenes diena
2015-05-14
16.05.2015. aicinām 1. - 4. klašu skolēnus kopā ar mammām un tētiem uz svētku pasākumiem, kas veltīti Starptautiskajai ģimenes dienai.Programma:>>>>


2015-05-13

2015. gada 7. maijā skolā notika pilsētas, valsts un starptautisko olimpiāžu un konkursu uzvarētāju godināšana. 5.-12. klašu izglītojamie tika apbalvoti ar dažādiem diplomiem, atzinības rakstiem un dāvanām.

Skola lepojas ar jūsu sasniegumiem!

Uzvarētāji >>>

Matemātikas konkurss „Ķengurs”
2015-05-1226. martā Latvijā notika starptautiskais matemātikas konkurss „Ķengurs” Mūsu skolēni arī piedalījās šajā konkursā. Apsveicam pamatskolas un vidusskolas skolēnus-uzvarētājus!!!!

5.kl - AĻJANAKI ŅINA
6.kl - DOMBROVSKA MARIJA SIMONA
7.kl - PAKULA ARTEMIJS
8.kl - STANĶEVIČS LEONS
9.kl - FROLOVA NIKA
10.kl - KARKLINS ARTŪRS
11.kl - MEĻENTJEVS ŅIKITA


Liels paldies mūsu matemātikas skolotājiem:
I. Gļebovai, M. Vasinai, N. Mironovai, N. Koļedai

Informācija!
2015-05-11


Apsveicam pilsētas fotokonkursa "Laimīgā klase uz pavasara Saules fona" uzvarētāju:
Rīgas 34.vidusskolas 3.c klases izglītojamo kolektīvu
(klases audzinātāja - Jeļena Kudačkova).


Cienījamie vecāki!
2015-05-11

Skolas administrācijas tikšanās ar 4.-7.klašu pretendentu vecākiem notiks 03.06.2015. plkst.10.00-13.00 111.kabinetā.
Lūdzam ņemt līdzi izglītojamā dzimšanas apliecību, liecību un diplomus, kā arī vecāku pasi.

ZZ Čempionāts
2015-05-11


6.05.15. mēs bijām ZZ Čempionātā, Arēnā Rīga. Tur bija 8. sporta uzdevumi: virve, banāns (uz kura vajadzēja lekt), zirgs ( ar kuru vajadzēja lekt pāri barjerām), laiva( kuru vajadzēja nest), puzle, tā bija jāsaliek, Bumba ar dvieli ( bumbu vajadzēja likt uz dvieļa un tad to iemest lielā, augstā grozā), ritenis, kas taisīts no matračiem, un milža bizes, kas visiem kopā bija jāsapin un jāatpin. 9. uzdevums: Mums vajadzēja atbildēt uz jautājumiem un pēc tam uztaisīt torni no baloniem, pēc iespējas augstāku. Balonus mēs pielīmējām ar skoču.

Sākumā bija atklāšanas gājiens un iesildīšanās.

Beigās bija apbalvošana.

Ariana Antonova un Alise Boriseviča 5.A

Pasākumi Ministru kabinetā
2015-05-02


Latvijas sapnis par valsts neatkarību XX gadsimtā ir piepildījies divas reizes – 1918. un 1990. gadā. Šogad 4. maijā svinēsim Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 25. gadadienu.10.a klases skolēni piedalījās Valsts kancelejas un Valsts izglītības satura centra piedāvātajā video konkursā ”Mūsu 4. maija deklarācija” par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas deklarācijas nozīmi. 29. aprīlī skolēnu radošā komanda – Aleksandrs Popovs, Bogdans Vasiļecs, Loreta Freimane, Jeļizaveta Martiševska, Anastasija Skļarova, Artūrs Karklins – devās uz Latvijas Republikas Ministru kabinetu. Valsts kancelejā, ieskandinot nozīmīgos valsts svētkus, uz svinīgo pasākumu aicināja ierasties video sižetu veidotājus. Mēs kopā ar dažādu Latvijas skolu 19 jauniešu komandām tikām iepazīstināti ar Ministru kabineta ēkas vēsturi, pabijām preses konferenču zālē un bibliotēkā. Jaunieši ar lielu interesi noklausījās 3. Atmodas laika aculiecinieku – Jāņa Dinēviča, Valentīnas Zeiles un Alberta Bela – stāstījumus par 1990. gada 4. maijā pieņemto neatkarības deklarāciju. Pārmaiņu pilnais laiks bija sarežģīts un grūts. Ministru prezidente Laimdota Straujuma izteica pateicību visiem jauniešiem par radošu darbu un novēlēja arī turpmāk degsmīgi kalpot Latvijai!10.a klases skolēni, skolotājas N.Zālīte, V.Šulce.

Video no pasākuma Ministru kabinetā>>>


Apsveicam!
2015-04-29
Starptautiskā matemātiskā konkursa „Ķengurs 2015” rezultāti:

1.vieta Latvijā
Jūlija Zilbere – 4.c klase (skolotāja J. Koļesņika)

2.vieta Latvijā
Anna Loseva – 3.b klase (skolotāja V. Vološinska)

2.vieta Latvijā
Aleksandrs Vjaters – 3.c klase (skolotāja J. Kudačkova)

2.vieta Latvijā
Andrejs Petrovs – 4.c klase (skolotāja J.Koļesņika)


Informācija!
2015-04-27

Cienījamie vecāki!
Iesniegumu pieņemšana vasaras nometnei "Arcus" un angļu nometnei "Veiksmes stāsts" un līguma parakstīšana notiks 2015.gada 6., 7., 12.maijā plkst.14.00-16.00 un 2015.gada 8., 11., 13., 15.maijā plkst.14.00-18.00.
Kontaktpersona - Žanna Kazbare t.29778185
Skolas administrācija
Dienas nometnes ”Arcus” darbības programma>>>

Angļu nometnes ”Veiksmes stāsts” darbības programma>>>

Veltīts Latvijas Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai.
2015-04-23

2015. gada 16. aprīlī Rīgas 34. un Rīgas 41.vidusskolas 10.-12. klases skolēni, latviešu valodas skolotājas piedalījās interesantā pasākumā – noskatījās teātra izrādi ”Re:Atmoda” un dalījās ar iespaidiem.

Skolotājas N.Zālīte un I.Celitāne ir Atmodas laika aculiecinieces: ”Bija neparasti vēlreiz atgriezties tanī nemierīgajā, pārmaiņām pilnajā laikā. Uzskatām, ka šis pasākums – lugas izrāde un diskusija – ir veiksmīgs, lai iepazītu vēstures notikumu gaitu savu vienaudžu acīm un izjūtām.”

Skolēnu atsauksmes:
”Aktieru spēle, mūzika, dekorācijas veidoja vienu veselumu.”
”Bija mirkļi, kad skudriņas skrēja pār muguru.”
”Esam piedzīvojuši visdažādākās jūtas: nevienu mirkli nebija garlaicīgi, jo iepatikās humors; brīžiem smējāmies, brīžiem bijām aizkustināti līdz asarām.”

”Diskusijas laikā uzzinājām, ka lugas sižets nav gluži dokumentāls, tas ir dramaturga radošās iztēles darbs.”
”Tā laika jaunieši nemaz neatšķiras no mums – viņiem patīk mūzika, ir savi sapņi un mērķi, viņi, tāpat kā mēs, piedzīvo satraucošus simpātijas un pirmās mīlestības mirkļus.” ”Pēc noskatīšanās mums bija nepieciešams kāds laiks, lai apslāpētu spēcīgās emocijas, kuras izjutām izrādes laikā un vēl vairākas dienas pēc tās.
Esam patīkami pārsteigti gan par režisores veikumu, gan priecājāmies par aktieru spēli. Atmodas laika stāsts ir tik spēcīgs, ka mēs noticējām un pilnībā dzīvojām līdzi visam, kas notika uz skatuves. Jaunie aktieri patiešām spēj pārsteigt!”

”Mums bija dota iespēja sarunāties ar aktieriem pēc izrādes, kas palīdzēja mums pilnībā saprast galveno – mūsu sabiedrībā nav robežu draudzīgām saitēm, jo mēs dzīvojam vienā valstī, un mums jāciena citam citu.”

Mūsu skola pateicas Rīgas 41. vidusskolas administrācijai par ielūgumu piedalīties projektā, Ditas Balčus teātrim, projekta organizatoriem par pasākuma īstenošanu un Rīgas domei – par tik vērtīga projekta atbalstu.

Veltīts Latvijas Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai

„Mācību motivācija.”
2015-04-22

Cienījamie vecāki!
Aicinu visus, kuri vēlas piedalīties seminārā
„Mācību motivācija.”
Kas ir motivācija? Skolēnu motivācijas trūkuma iemesli. ..
vairāk >>>...

Laiks: 29.04.2015. (trešdiena) no 18.30 līdz 20.00.
Vieta: 334. vidusskola, 2.stāvs, Mazā zāle.

Semināra vadītāja: Izglītības psiholoģe (Мg.psych., sert. psihoterapeite), tel.: 29 941 951, jelena.sivuha@gmail.com
www.e-psihoterapeite.lv

Visi ceļi ved uz Viborgu jeb Karjeras ceļi Eiropā
2015-04-22

Apsveicam!
2015-04-21
Pilsētas atklātā konkursa rezultāti krievu valodā:

1.vieta
Nikol Zhirova - 3.b klase (skolotāja - V.Vološinska)
Anastasija Trušina - 4.c klase (skolotāja - J.Koļesņika)

2.vieta
Anna Loseva - 3.b klase
Dilara Džaļilova - 4.c klase
Jūlia Zilbere - 4.c klase
Natalija Šapurova - 4.c klase

Atzinība - Renāte Rasiņa - 4.c klase


Apsveicam!
2015-04-17


Rīgas atklātajā skolu komandu čempionātā 64-lauciņu dambretē 1.-4.klašu grupā
1.vieta - Maksims Kazancevs (2.b klase)
3.vieta - Jeļizaveta Zaharova (4.a klase)

2015-04-16


Mūsu skolas 10.a klases skolēni piedalās Valsts kancelejas un Valsts izglītības satura centra piedāvātajā video konkursā ”Mūsu 4. maija deklarācija” par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas deklarācijas nozīmi un ietekmi uz mūsdienu sabiedrību.
Jaunieši izveidoja video sižetu ”Mēs esam Latvija”, kurā izklāstīja savas pārdomas par vērtībām, kas mums ir dārgas te un tagad – dzimto zemi, valodu, izglītību.
Šis darbs ir vidusskolēnu cieņas un mīlestības apliecinājums Latvijas valstij 25. Neatkarības atjaunošanas gadadienā.

MĒS ESAM LATVIJA

Uzmanību! Informācija 9.klašu skolēniem!
2015-04-14
Saskaņā ar Rīgas 34.vidusskolas kārtību par uzņemšanu 10.klasē (skat. skolas saitā) paziņojam, ka iestājeksāmens:

• fizikā notiks 21.04.2015. (9.00-10.20),
• ķīmijā 28.04.2015. (9.00-10.20)

Skolas administrācija


INFORMĀCIJA
2015-04-08
2015.gada 21.aprīlī plkst. 18.00 aktu zālē notiks topošo pirmklasnieku vecāku sapulce.

Skolas administrācija


2015-04-062015-04-01


Uzmanību! Informācija 9.klašu skolēniem!
2015-03-30
Saskaņā ar Rīgas 34.vidusskolas kārtību par uzņemšanu 10.klasē (skat. skolas saitā) paziņojam, ka iestājeksāmens:

• fizikā notiks 21.04.2015. (9.00-10.20),
• ķīmijā 28.04.2015. (9.00-10.20)

Skolas administrācija

2015-03-24
Apsveicam!
Mūsu skolas 7.a klases skolniece DANIELA JAŠINA jauno vokālistu konkursā „Nāc sadziedāt!” 49 dalībnieku konkurencē ieguva 1. vietu!

2015-03-23


Herzliche Wunsche an unsere Schuler, die an der offentlichen Deutscholympiade teilgenommen haben!

9. Klasse:
2. Platz Julija Pavlova (9 b)
3. Platz Daniil Schapurov (9 b)

6. Klasse:
2. Platz Marija Petrova (6 c)
Diana Novikova (6 c)
3. Platz Ksenija Sorokina (6 c)
Ivan Pischkin (6 c)
Elisabeta Brikune (6 c)

Ausgezeichnete:
Alina Elkina (6 b)
Katrina Subkova (6 b)
Nikita Brikun (6 c)
Aleksandr Ivanov (6 a)


Konkurss
2015-03-23
Apsveicam konkursa "Speciālists - 2015" uzvārētājus


Krievu valoda.


I vieta reģionā
Anna Radkeviča (2.a klase, skolotāja O.Morozova)
Nikol Zhirova (3.b klase, skolotāja V.Vološinska)
Anna Loseva (3.b klase, skolotāja V.Vološinska)
Andrejs Petrovs (4.c klase, skolotāja J.Koļesņika)
Natālija Šapurova (4.c klase, skolotāja J.Koļesņika)


III vieta reģionā
Dmitrijs Čečotka (2.d klase, skolotāja N.Gailiša)
Jūlija Zilbere (4.c klase, skolotāja J.Koļesņika)


Literatūra.


I vieta reģionā
Kirills Korkačs (2.c klase, skolotāja J.Kudačkova)
Antons Joničenoks (2.c klase, skolotāja J.Kudačkova)
Dilara Džaļilova (4.c klase, skolotāja J.Koļesņika)
Natālija Šapurova (4.c klase, skolotāja J.Koļesņika)


Matemātika.


I vieta reģionā
Andrejs Petrovs (4.c klase, skolotāja J.Koļesņika)
Jūlija Zilbere (4.c klase, skolotāja J.Koļesņika)


II vieta reģionā
Aleksandrs Vjaters (3.c klase, skolotāja J.Kudačkova)


III vieta reģionā
Anna Loseva (3.b klase, skolotāja V.Vološinska)

PĀRVALDE INFORMĒ
2015-03-17
Skolēniem arī šovasar NVA piedāvās iespēju strādāt

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta beigām īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Strādājot vasaras brīvlaikā, skolēni iegūs praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, uzzinās, kas ir darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Jāuzsver, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Jau aprīlī NVA plāno izsludināt darba devēju pieteikšanos dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā.

Pieteikties darba devējs varēs NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā paredzēta skolēna darba vietas izveide. NVA filiāle ar darba devēju noslēgs sadarbības līgumu, savukārt darba devējs ar skolēnu slēgs darba līgumu, nodrošinot skolēnam darba vadītāju, kurš jaunietim palīdzēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, kā arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA piešķirs dotāciju valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolēnu darbu.

NVA apmaksās arī izdevumus par veselības pārbaudēm skolēniem, ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, un apdrošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes gadījumiem darba vietās.

Skolēnu pieteikšanās dalībai „Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” tiks izsludināta maijā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar NVA interneta vietnes starpniecību.

Skolēns, kurš strādās vasaras brīvlaikā un nebūs sasniedzis 19 gadu vecumu, netiks noņemts no vecāku apgādības, to paredz likums "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli", un vecākiem tiks saglabāti nodokļu atvieglojumi, ja tādi noteikti.

2015. gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā plānots iesaistīt 3500 skolēnus.

2015-03-17


”No manām pilnām rokām
Birst pērles, dimanti,
Un aplaimot es spētu
Pat visu pasauli!”

2015. gada 16. martā ir dzimusi viena no ievērojamākajām latviešu literatūras pārstāvēm – izcila dzejniece un dramaturģe Aspazija, īstajā vārdā Elza Rozenberga (1865-1943).

13. martā mūsu skolā par godu cienījamās mākslinieces 150. dzimšanas dienai notika Aspazijas dzejas lasīšanas konkurss ”Ne līdzi nīst, bet līdzi mīlēt dzimu es”.
Pasākumā piedalījās dažādu Kurzemes rajona skolu 10./11. klases skolēni.
Aspazijas dzeja skanēja latviešu, angļu un krievu valodā.
Paldies jauniešiem par Aspazijai izrādīto cieņu un mīlestību.

I vieta
Lada Leidmane (Rīgas 34.vidusskola)
Tatjana Jaskeviča (Rīgas 71.vidusskola)
Tatjana Vinogradova (Rīgas 71.vidusskola)

II vieta
Eleonora Stripkāne (Rīgas 34.vidusskola)

III vieta
Anna Konopļanko (Rīgas 68.vidusskola)
Aleksandra Fesjuka (Rīgas 34.vidusskola)

Atzinība
Iļja Artamonovs (Rīgas 34.vidusskola)
Anastasija Iļjenko (Rīgas Anniņmuižas vidusskola)
Aleksandra Koh (Rīgas Anniņmuižas vidusskola)
Oksana Grigorjeva (Rīgas 68.vidusskola)

Apsveicam!
Angļu valodas skolotāja J.Mazure, latviešu valodas skolotājas I.Strode, N.Zālīte.

2015-03-15
Sveicam 2015. gada Atklātās vācu valodas olimpiādes Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā uzvarētājus!

6. klasē

2. vieta - Marija Petrova(6.c) un Diāna Novikova (6.c)
3.vieta -Elizabete Brikune (6.c), Ksenija Sorokina (6.c), Ivans Piškins (6.c)
Atzinība - Katrina Zubkova (6.a , Aleksandrs Ivanovs (6.a), Alina Elkina (6.b), Ņikita Brikuns (6.c).

9.klasē

2.vieta - Jūlija Pavlova (9.a)
3.vieta - Daniils Šapurovs (9.b)

2015-03-09


APSVEICAM pilsētas konkursa 'MATEMĀTISKĀ DAUDZCĪŅA' uzvārētājus:

1.vieta-J.Zilberte (4.c klase, sk.J.Koļesņika)
2.vieta-A.Petrovs (4.c klase, sk.J.Koļesņika)
3.vieta-A.Vjaters (3.c klase, sk.J.Kudačkova)
3.vieta-A.Loseva (3.b klase,sk.A.Vološinska)

CONGRATULATIONS
2015-03-09


CONGRATULATIONS TO THE WINNERS OF THE School English Language Competition
Form 8

First Prize:
Kristians Gulbis 8a

Second Prize:
Maksims Pučinskis 8b

Third Prize:
Artūrs Pēde 8b
Marija Šuņina 8a
Egor Ignatyev 8a

Award:
Artemijs Agzamovs 8bCONGRATULATIONS TO THE WINNERS OF THE School Public Speaking Competition

Second Prize:
Yanislav Schlyakov 12b
Daniils Šapurovs 9a

Third Prize: Eleonora Stripkāne 11a
Marija Čučaļina 10a

Awards: Vikotorija Kravčenko 10 a, Loreta Freimane 10a


2015-03-07British Bulldog 2014
2015-03-04


2014. gada 16. decembrī 3.-12. klašu skolēni piedalījās starptautiskajā angļu valodas konkursā ”British Bulldog”, kuru organizē produktīvas mācīšanas centrs no Sanktpēterburgas.
Skolēni sasniedza ļoti labus rezultātus savā skolā un reģionā.
„British Bulldog 2014” uzvarētāji >>>

FOTO >>>

2015-03-04


Apsveicam 3.c klases skolnieces N.Šapurovu un D.Džaļilovu (skolotāja J.Koļesņika) par iegūto 3.vietu pilsētas atklātajā konkursā krievu valodā!

2015-03-04


Daugavas krastā nu jau kādu laiciņu majestātiski slejas viena no skaistākajām Rīgas celtnēm -Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Lai uzzinātu , kāpēc šo ēku sauc par Gaismas pili,lai iepazītos ar Stendera lasītavu, redzētu, kur atrodas Dainu skapis,papriecātos par milzīgo grāmatu sienu un palūkotos no 13. stāva uz Rīgas skaisto panorāmu, ir vērts ikvienam skolēnam apmeklēt šo bibliotēku.
Ar skolotājas Danutas Zadvorņevas laipno gādību 12. a klase nesen devās uz neparastu literatūras stundu "Pastaiga pa Gaismas pili"šajā bibliotēkā.
Ceru , ka skolēni , vērīgi klausoties gida stāstījumā, uzzināja daudz jauna par bibliotēkas sniegtajām iespējām.
Priecājos par tiem skolēniem, kuriem radās vēlme kļūt par tās apmeklētājiem un cītīgiem lasītājiem. Esmu patiesi gandarīta, ka šo stundu pavadīju kopā ar jums.
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Strode

PĀRVALDE INFORMĒ
2015-03-02


VECĀKU SAPULCES NOTIKS:

• 1.-4.klasēm 2015.g. 4.martā plkst. 17.30

• 5.-11.klasēm 2015.g. 5.martā plkst. 18.30

DARBA KĀRTĪBA>>>


2015. gads latviešu kultūrā ir Aspazijas un Raiņa gads
2015-02-24

2015. gads latviešu kultūrā ir Aspazijas un Raiņa gads.
Atzīmējot Aspazijas 150. gadadienu, daudzas kultūras iestādes piedāvā ļoti plašu atceres pasākumu klāstu.
Par Aspazijas personību, dzīvi, daiļradi un līdzcilvēkiem mēs runāsim literatūras stundās.
Lai šīs sarunas būtu interesantākas, 11. a klases skolēni vispirms devās uz Aspazijas māju Dubultos.
Uzmanīgi klausoties gides stāstījumā, skolēni varēja iejusties tā laika atmosfērā, uzzināt daudz interesantu faktu par Aspazijas pēdējiem dzīves gadiem Jūrmalā.
Ieskatu par Jūrmalas pilsētas vēsturi skolēni guva, apmeklējot Jūrmalas pilsētas muzeju Majoros.


Projektu nedeļa 2015
2015-02-16


2015. gada Projektu nedēļas tēma „Laiks izvēlēties profesiju”.

Mērķis:
nodrošināt skolēnu iesaisti jaunāku bērnu pārraudzībā un atbalstīšanā, veidojot vienaudžu un starppaaudžu sadarbību ilgtermiņā un nodrošinot komunikāciju ar izglītojamajiem no dažādām klasēm, palīdzēt veidot sociālus kontaktus, kā rezultātā uzlabot sociālo gaisotni skolā.
Turpinājām pagājušā projekta nedēļas darba formu, kurā vidusskolēni koordinē pamatskolas skolēnu darbību, sadalīja pienākumus dalībniekiem, kontrolēja mājas darba izpildi, vadīja nodarbību un proforientācijas spēles. Projektā piedalījās 32 komandas.
VAIRĀK >>>


FOTO >>>

„Bērna personības attīstīšanās un veidošanās process ģimenē”
2015-02-16

Cienījamie vecāki!
Aicinu visus, kuri vēlas piedalīties seminārā
„Bērna personības attīstīšanās un veidošanās process ģimenē”.
Ģimene – tas ir galvenais audzināšanas institūts. Tas, ko cilvēks bērnības gados iegūst ģimenē, ir viņa dzīves pamats...
Lasīt vairāk >>>...

25.02.2015. (trešdiena) no 18:30 līdz 20:00
Rīgas 34. vidusskola, 2 stāvā mazā zāle

Skolas psiholoģe Jeļena Sivuha ( Mg.psyh., sert. psihoterapeite), tel.: 29 941 951, jelena.sivuha@gmail.com
www.e-psihoterapeite.lv


PĀRVALDE INFORMĒ
2015-02-12


4. klašu debašu turnīrs
2015-02-0427. janvārī skolā noritēja debašu turnīrs 4. klasēm.
Sākumskolas skolēni debatēja par tēmu „Kaķi ir labāki par suņiem”.
Par turnīra tiesnešiem, kopā ar pieredzējušajiem debatētājiem, kuri vairākas reizes piedalījās dažādā līmeņa turnīros Alinu Ruļovu un Arseniju Reču, bija arī 5. klašu skolnieces Darja Grišina, Polina Vlasova, Lada Matijenko, Anna Petrova un Viktorija Kiļgišova...
vairāk >>>...

FOTO >>>


2015-02-03


Apsveicam skolas teātra studiju ar iegūto 2. vietu konkursā "Tatjanas diena 2015".

FOTO >>>

Sniega diena 2015
2015-02-03


Tā mēs piedalījamies konkursā "Sniega diena 2015"!
FOTO >>>


2015-01-28
APSVEICAM skolas olimpiādes matemātikā
uzvarētājus 5. – 7. klasēm

1. vieta

Bedins Kirils – 5a
Petrova Anna – 5c
Zubkova Katrīna – 6a
Dombrovska Marija Simona – 6c
Šeršņova Jekaterina – 7b

2. vieta

Ņestrojevs Ēvalds – 5a
Dmitrakova Anastasija – 5b Marnics Martins – 5c
Bogačovs Aleksandrs – 6a
Brikune Jelizabete – 6c
Lopatņevs Artemijs – 6c
Lopateckis Antons – 7a
Balonuškovs Daniils – 7а
Pakula Artemijs – 7a

3. vieta

Jegorovs Daniils – 5a
Szczublinski Edward – 5a

Atzinība

Sidors Vladislavs – 5b
Leidmans Aleksejs – 6b
Vjaters Martins – 6b
Brikuns Ņikita – 6c
Petrova Marija – 6c
Batmanova Marta – 7b

Anketa par skolas ēdnīcu
2015-01-27
Cienījamie vecāki!
Lūdzam sniegt atsauksmes par izglītojamo ēdināšanu skolas ēdnīcā
ANKETA


Apsveicam!
2015-01-23


MMC Meridian Mathematics Competition uzvarētājus:

ZELTA medaļa

Andrejs Petrovs (4.c klase, skolotāja J.Koļesņika)

BRONZAS medaļa

Anna Loseva (3.b klase, skolotāja V.Vološinska)
Aleksandrs Vjaters (3.c klase, skolotāja J.Kudačkova)
Ņikita Fedosejevs (3.c klase, skolotāja J.Kudačkova)
Daniels Artjoms Buhtijarovs (4.b klase, skolotāja N.Rogaļeva)
Kritīna Neboračko (4.b klase, skolotāja N.Rogaļeva)
Jūlija Zilbere (4.c klase, skolotāja J.Koļesņika)
Jūlija Vaikute (4.c klase, skolotāja J.Koļesņika)


Apsveicam!
2015-01-20


Ir zināmi latviešu valodas 31. valsts olimpiādes rezultāti.
Apsveicam 7.b klases skolnieci
MARTU BATMANOVU
ar iegūto III vietu!2015-01-14

Šā gada 18. janvārī daudzās vietās Latvijā risināsies dažādi pasākumi, kas veltīti Pasaules sniega dienai.
Bērniem un viņu vecākiem ir iespēja iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega.
Pasaules sniega dienas organizatori izsludina pasaules līmeņa konkursu, kurā piedalās arī mūsu Rīgas 34.vidusskola.

1. Piedalīsimies foto un video konkursā „Bērni uz sniega”. Pasākums paredzēts sākumskolas skolēniem, bet 8.b klašu skolēni veidos videoklipu par šo pasākumu. Pasākums notiks skolas pagalmā.
2. Zīmējumu konkurss „Bērni uz sniega” paredzēts 4. klases skolēniem vizuālās mākslas stundā. Tas notiek no 12. līdz 16. janvārim.

Šī pasākuma mērķis ir rast bērniem iespēju iepazīt dažādas aktivitātes uz sniega un dažādus ziemas sporta veidus.
Šo ideju ir radījusi Starptautiskā Slēpošanas federācija (FIS) ar moto „Vediet bērnus uz sniega”.
Tāpēc sākumskolas skolēni 22. janvārī skolas pagalmā spēlēs ar sniegu pēc speciāli izveidota grafika.

INFORMĀCIJA VECĀKIEM
2015-01-13
Cienījamie 4.klašu skolēnu vecāki!

No 5.klases Jūsu bērni sāks apgūt otru svešvalodu, kas ir obligāts mācību priekšmets.
Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai pieņemtu optimālu lēmumu efektīvā mācību procesa organizācijai 2015./2016.mācību gadā.
Lūdzam līdz 20.02.2015.g. aizpildīt anketu.
ANKETA >>>

Paldies par atsaucību!2014-12-20

2014-12-18


Apsveicam konkursa „Erudīts 2014” uzvārētājus!
2014-12-10


Apsveicam konkursa „Erudīts 2014” uzvārētājus!

Otrais raunds:
Anna Loseva 3.b klase 1.vieta reģionā - skolotāja V.Vološinska
Jūlija Zilbere 4.c klase 2.vieta reģionā - skolotāja J.Koļesņika
Veronika Gurlo 4.c klase 3.vieta reģionā - skolotāja J.Koļesņika

Trešais raunds:
Anna Loseva 3.b klase 2.vieta reģionā - skolotāja V.Vološinska
Makars Koļesņiks 4.c klase 2.vieta reģionā - skolotāja J.Koļesņika

Ceturtais raunds:
Anna Loseva 3.b klase 1.vieta reģionā - skolotāja V.Vološinska
Aleksandrs Vjaters 3.c klase 2.vieta reģionā - skolotāja J.Kudačkova
Jūlija Zilbere 4.c klase 2.vieta reģionā - skolotāja J.Koļesņika

Vecāki un bērni – attiecību robežas. Kā audzināt bērna atbildības sajūtu.”
2014-12-08

Cienījamie vecāki!
Aicinu visus, kuri vēlas piedalīties seminārā
„Vecāki un bērni – attiecību robežas. Kā audzināt bērna atbildības sajūtu.”
Sākot ar mazu bērnu kaprīzēm un beidzot ar sarežģīto pusaudžu vecumu vecāki palīdz bērniem uzņemties atbildību par savu rīcību, jūtām un darbībām, ja tiek uzstādītas savstarpējo attiecību pareizas robežas. Nav robežu – nebūs brieduma, drošības sajūtas, bērna augšanas attīstības...
vairāk >>>...

Laiks: 17.12.2014. (trešdiena) no 18.30 līdz 20.00.
Vieta: 34. vidusskola, pagrabstāvs, 1.kab.

Semināra vadītāja: Izglītības psiholoģe (Мg.psych., sert. psihoterapeite), tel.: 29 941 951, jelena.sivuha@gmail.com
www.e-psihoterapeite.lv

Sapņo un rīkojies!!! Apsveicam!
2014-12-08


Adventes laiks ir tas brīdis, kad izvērtējam gada laikā paveikto. Mūsu skolas skolēni, domājot par nākotnes karjeru, iejutās dažādu profesiju pārstāvju lomās. Aktīvākie nolēma savus sapņus atklāt, jo bija iespēja piedalīties žurnāla „Ilustrētā Junioriem” rīkotajos konkursos...

vairāk >>>...


Informācija vecākiem un skolēniem!
2014-12-02
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru 2015.gada janvārī – jūnijā plāno īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Esam rīdzinieki!”. (Trešo valstu pilsoņi ir tādu valstu pilsoņi, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, un bezvalstnieki, kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.)

Projektā mērķa grupa – trešo valstu valstspiederīgie bērni, kas mācās Rīgas vispārizglītojošajās skolās un viņu trešo valstu valstspiederīgie ģimenes locekļi, ka arī vecāki – nepilsoņi.
Projekta laikā skolēniem būs iespējams apmeklēt specializētus bezmaksas latviešu valodas un kultūrorientācijas kursus 120 stundu apjomā, palīdzot viņiem iekļauties mācību procesā un sabiedriskajā dzīvē.
Projekta ietvaros paredzēti bezmaksas latviešu valodas un kultūras apmācības kursi pieaugušajiem, kuru rezultātā būs iespējams uzlabot latviešu valodas zināšanas un bez maksas kārtot valsts pārbaudes eksāmenu Valsts izglītības satura centrā.

Lūdzu informēt klases audzinātājus par vēlmi pieteikties līdz 5.12.2014.g.

Ziemassvētku pasākumi skolā
2014-12-02


2014-11-26


Cienījamie Rīgas 34.vidusskolas skolēnu vecāki un skolēni!
19.decembrī būsim pagodināti ar Jūsu ģimenes klātbūtni skolas svētku vakarā. Labo draugu ciešā lokā mēs baudīsim pasakaino un gaidīto svētku priekšvakaru.

Mūsu skolas skolēnu vecāku, skolēnu un skolotāju pasākuma programma:

18.00-19.00 - kopīgā satikšanās, koncerts, konkursi.
19.00-21.00 - Jaungada aizraujošais ceļojums „Radošās stacijas”
21.00-24.00 - „Dzīvā” mūzika, dejas

Gaidot Jauno, 2015.gadu, pulcēsimies kopā, lai jauki pavadītu laiku svētku jautrajā gaisotnē un cits citam novēlētu veiksmi un mīlestību!

Liels paldies visiem par reģistrāciju mūsu pasākumam! Ielūgumus uz pasākumu Jūs saņemsiet tuvākā laikā un tie jāuzrāda ierodoties pasākumā.

Lai nākamais jaunais 2015.gads sniedz Jums tikai patīkamas pārmaiņas, lai katra diena ir veiksmīga personīgajā dzīvē un radošiem panākumiem bagāts ir Jūsu darbs!

http://youtu.be/GDuAjXlDHk8
- 19.decembrī būsim pagodināti ar Jūsu ģimenes klātbūtni skolas svētku vakarā

2014-11-26

13.11.2014. Rīgas 34. Vidusskolas komanda ieguva 2. vietu Starptautiskā Atklātā Olimpiādē „Intellekts”.
Jekaterinai Šeršņevai 7b ir 1 vieta rakstu daļā individuālā kārtā, bet Daniilam Šapurovam ir 1 vieta rakstu daļā individuālā kārtā un arī 1 vieta mutvārdu daļā.


2014-11-19


Apsveicam latviešu valodas pilsētas atklātā konkursa uzvarētājus:
1.vieta - Dilāra Džaļilova 4.c (sk.Diāna Lediņa)
2.vieta - Anastasija Trušina 4.c (sk.Tatjana Pečerena)
3.vieta - Olesja Garjutkina 4.a (sk.Alda Roziņa)
Atzinība - Alise Ignate 3.b (sk.Diāna Lediņa)Mūsdienu pusaudzis – kas viņš ir?
2014-11-12

Cienījamie vecāki!
Aicinu visus, kuri vēlas piedalīties seminārā
«Mūsdienu pusaudzis – kas viņš ir? »
Pusaudžu vecums – sarežģīts un pretrunīgs periods bērna dzīvē. Tas ir šaubu, pretrunīgs jūtu, abstraktas pretošanās, melanholijas, darba spēju samazināšanās periods...
vairāk >>>...

Laiks: 26.11.2014. (trešdiena) no 18.30 līdz 20.00. Vieta: 34. vidusskola, 2 stāvs, mazā zāle. Semināra vadītāja: Izglītības psiholoģe (Мg.psych., sert. psihoterapeite), tel.: 29 941 951, jelena.sivuha@gmail.com
www.e-psihoterapeite.lv

2014-11-11


11.novembris ir Lāčplēša diena.
Šī diena savu nosaukumu ieguvusi par godu Lāčplēsim – latviešu tautas mitoloģiskajam varonim, Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” galvenajam tēlam – varonības un tautas aizstāvja simbolam.
Ik gadu Latvija šajā dienā svin svētkus, kuros godina kareivjus, kas krituši cīnoties par savas valsts neatkarību, kā arī tos, kas pašlaik kā savu darba vietu ir izvēlējušies karavīra profesiju...
lasīt vairāk >>>


Ceļojošās izstādes „Dažādas tautas- kopīgā pieredze” apmeklēšanas grafiks >>>


PILSONĪBAS MĒNEŠA PLĀNS
2014-11-06

Karjeras nedēļa 2014
2014-11-05


Atskatīsimies uz paveikto!
Tikko ir veiksmīgi aizvadīta Karjeras nedēļa, padarīto darbu ir daudz!
Gatavošanās Karjeras nedēļai iesākās praktiski ar mācību gada sākumu, kad tika saņemts pasākumu plāns...
lasīt vairāk >>>...

Karjeras nedēļas ietvaros skolā notika tikšanās ar vecākiem
https://www.youtube.com/watch?v=GuehdGVJ31w
- VIDEO

Apsveicam!
2014-11-04Apsveicam Rīgas pilsētas 31. latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus!

I vieta – Maksims Pučinskis 8.b klase
II vieta – Marta Batmanova 7.b klase
Atzinība – Veronika Aleksejuka 8.b klase, Artemijs Pakula 7.a klase


PĀRVALDE INFORMĒ
2014-11-02Rīgas 34.vidusskola izmantos iespēju piedalīties Erasmus + finansētā trīsgadīgā Eiropas izglītības projektā „Eiropas ceļi” ( „PIE ~ Pathways in Europe” ).
Projekta ietvaros tiks pētīta izglītības joma, darba tirgus un uzņēmējdarbība septiņās projekta dalībvalstīs (Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Vācija, Dānija, Spānija, Latvija, Polija,Francija). Projekta koordinatore skola Ziemeļīrijā.

Katru mācību gadu 20 izglītojamie vecumā no 16 līdz 19 gadiem strādās pie kādas no projekta tēmām.
Deviņi mūsu skolas skolēni un trīs pedagogi ( skolotāji) 2015.gada pavasarī dosies uz Dāniju darba vizītē.
Savukārt 2016.gada pavasarī mūsu skola sagaidīs 42 jauniešus un 18 skolotājus , kuri projekta ietvaros viesosies Rīgā. Skolēnu ģimenes uzņems īrus, vāciešu, francūžus, spāņus, poļus un dāņus.
Līdz ar to būs iespēja piecas dienas sazināties angļu, vācu, franču varbūt pat poļu, spāņu vai dāņu valodā. Jaunieši un pieaugušie vairāk uzzinās par citu valstu kultūru un tradīcijām, protams, sadraudzēsies, satiksies un sazināsies svešvalodās.

2014.gada oktobrī mūsu skolas mācību pārzine M.Grečaņina, angļu valodas skolotājas J.Safonova (projekta koordinatore) un M.Barbašina devās pirmajā darba vizītē uz Poliju, kur tikās ar radošiem un brīnišķīgiem citu valstu skolotājiem,strādāja pie projekta plānošanas un tikās ar Boleslovecas gubernatoru.
Vizīte bija auglīga, noritēja draudzīgā un jautrā atmosfērā.

Laipni lūdzam mūsu komandā!
Jeļena Safonova
29333435
2014-10-152014. gada 8. oktobrī 7.-8. klašu audzēkņi sacentās spēkiem latviešu valodas skolas olimpiādē.
Apsveicam uzvarētājus un novēlam veiksmi rajona olimpiādē!

I vieta – Marta Batmanova 7.b un Leons Stankevičs 8.a

II vieta – Artemijs Pakula 7.a un Veronika Aleksejuka 8.b

III vieta – Anastasija Smirnova 7.b, Jeļizaveta Larina 7.b, Maksims Pučinskis 8.b

Atzinība:
Katrīna Dankovska 8.b
Andris Zaguzovs 8.a
Jekaterina Savčenko 8.a
Jūlija Petruhina 7.a
Jekaterina Šeršņova 7.b
Luīze Kaščejeva 8.a
Anastasija Zujeva 8.a
Veronika Dubinova 7.c
Larija Baškurova 7.c
Iļja Plešs 8.a
Vitalīna Virupajeva 7.a
Antons Lopatecikis 7.a
Veronika Čistjakova 7.c
Inese Ūbele 8.b
Daniils Balonuškovs 7.a

KARJERAS NEDĒĻA 2014
2014-10-15KARJERAS NEDĒĻA 2014 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? (Pasākumu plāns)>>>.


Informējam, ka ir veiktas korekcijas Karjeras nedēļas atklātā pasākuma "100 dienas līdz pēdējam zvanam" norises laikā. Pasākums notiks 16.oktobrī mazajā zālē plkst. 13.40

13.oktobrī visā Latvijā, arī Rīgā ar vērienu tika atklāta Karjeras nedēļa.
Visas nedēļas garumā skolēniem būs iespēja piedalīties ļoti daudzos pasākumos, iepazīties ar vidējo speciālo un augstāko mācību iestāžu studiju programmām, būt par ēnu studentiem ,tikties ar daudzu profesiju pārstāvjiem , uzzināt , cik daudzveidīga ir profesiju pasaule un novērtēt savas spējas un zināšanas, piedaloties dažādos konkursos.
VAIRĀK>>>...
FOTO >>>


«Bērni un nauda»
2014-10-10

Cienījamie vecāki!
Aicinu visus, kuri vēlas piedalīties seminārā
«Bērni un nauda»
Katrs vecāks grib, lai izaugot bērns dzīvē prastu pelnīt naudu un lai naudas būtu pietiekami. ..
vairāk >>>...

Laiks: 22.10.2014. (trešdiena) no 18.30 līdz 20.00. Vieta: 34. vidusskola, 2 stāvs, mazā zāle. Semināra vadītāja: Izglītības psiholoģe (Мg.psych., sert. psihoterapeite), tel.: 29 941 951, jelena.sivuha@gmail.com
www.e-psihoterapeite.lvRīgas zvirbulis
2014-10-02

2014. gada 29. septembrī notika izteiksmīgās runas konkursa ”Rīgas zvirbulis” skolas kārta. Pateicamies dalībniekiem par piedalīšanos un apsveicam uzvarētājus!

1.- 4. klase
1. vieta –
2. vieta – Darja Dančenko 1.dv Krivoja Anna 2.b
Dilara Džaļilova 4.c
3. vieta – Emma Ņestrojeva 1.c
Marija Vinokurova 3.b
Natālija Šapurova 4.c
Atzinība – Marija Aparina 3.c

5.- 6. klase
1. vieta – Aleksandrs Karpavičius 5.c
2. vieta – Ēvalds Ņestrojevs 5.a, Daniels Magons 6.a
3. vieta – Liliana Sidorova 5.c, Marika Mežore 5.b
Atzinība – Taisa Geituss 5.a, Alīna Bondare 5.c, Aleksandrs Bondars 5.c,Alīna Savčenkova 6.a,Lada Striķe 6.a

7.-9. klase
1. vieta – Marija Koļeda 8.a
2. vieta – Katrīna Dankovska 8.b
3. vieta – Leons Stankevičs 8.a

10.-12. klase
1. vieta – Lada Leidmane 10.a
2. vieta – Loreta Freimane 10.a
3. vieta – Iļja Artamonovs 11.a

9. oktobrī izteiksmīgās runas konkursa ”Rīgas zvirbulis” nākamajā kārtā mūsu skolu pārstāvēs Darja Dančenko, Anna Krivoja, Aleksandrs Karpavičius, Marija Koļeda, Lada Leidmane.
Novēlam veiksmi un radošus panākumus!


Eiropas valodu diena 2014
2014-09-30

Eiropas valodu dienas laikā mūsu skolā notika koncerts. Audzēkņi parādīja ne tikai savas daudzo valodu prasmes, bet arī demonstrēja to valodu daudzveidību, kas ir savstarpējās saziņas līdzeklis ģimenē: armēņu, azerbaidžāņu, ķīniešu u.c.


FOTO >>>


PUTRU DIENA 2014
2014-09-24

Rīgas 34.vidusskola turpina veselīga dzīvesveida tradīciju popularizēšanu, esam pieteikušies Latvijas putras programmai, ko atbalsta AS "Rīgas Dzirnavnieks".
Programmā piedalās 1.-4.klašu izglītojamie.
Skolā notiks "Putras stundas", konkurss "Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless", sporta sacensības. Fotografijas būs izvietotas mūsu mājas lapā.

FOTO >>>Poētiskā orientēšanās pilsētvidē
2014-09-11

No 3. līdz 22. septembrim Latvijā norisinās Dzejas dienas. 7. septembrī pulksten 12 pie Latvijas Nacionālās Bibliotēkas sākās viens no daudzajiem Dzejas dienu pasākumiem - "Pilna mute Medusmaizes" - poētiskā orientēšanās spēle pilsētvidē. ...
Paldies L.Leidmanei, L.Freimanei, J.Martiševskai, A.Popovam, B.Vasiļecam, M.Buņinam, A.Karklinam, M.Meļņikam par piedalīšanos un izturību! >>>...Pārvalde informē
2014-09-09

Vecāku sapulces tēma:
„Rīgas 34.vidusskolas panākumu attīstības stratēģija 2014./2015.m.g.”

Vecāku sapulces notiks:
• 1.kl. skolēnu vecākiem sapulce notiks 2014.gaga 12.septembrī;

• 2-12.kl.skolēnu vecākiem sapulce notiks 2014.gada 11.septembrī;
Vecāku sapulces kārtība >>>...


E-talons/skolēnu karte 1.kl.skolēniem
2014-08-26
Godājamie 1.klašu skolēnu vecāki! Lūdzam nodot bērna fotorgāfiju (izm.2 uz 3 cm) uz balta fona līdz 02.09.2014. E-talona/skolēnu kartes noformēšanai. Lūgums uz foto neko nerakstīt, bet klāt pielikt zīmīti ar vārdu, uzvārdu un klasi. Foto var atdot klases audzinātājai vai skolas dežurantei.

Pārvalde informē
2014-08-22

2014-08-21


SEB dzīvības apdrošināšanas dāvinājums
2014-08-12

10.klases iestājpārbaudījumu papildtermiņi
2014-08-12
Rīgas 34.vidusskolas 10.klases pretendentiem iestājpārbaudījumu papildtermiņi paredzēti
fizikā (26.08.14. plkst.11.00 - 101.telpā)
un ķīmijā (27.08.14. plkst.10.00 - 101.telpā).
Rezultāti būs skolas mājas lapā 28.08.14. pēc plkst.11.00.

Pārvalde informē (Iestāšanās 10. klasē)
2014-06-21

Iestāšanās 10. klasē.
2014-06-10

10.klases pretendentu sarakstā vecāki var reģistrēt pretendentu 16.06.2014. no 14.00 līdz 16.00, 17.06.2014. no 9.00 līdz 17.00 un 18.06.2014. no 9.00 līdz 11.00 skolas 108.telpā.

Nepieciešamie dokumenti:
1. vecāka pase;
2. bērna dzimšanas apliecība vai pase;
3. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas uzrādot oriģinālu;
4. sertifikāta par Valsts valodas eksāmena rezultātiem kopija uzrādot oriģinālu; 5. apliecinājumi par godalgotām vietām pilsētas un valsts priekšmetu olimpiādēs un konkursos par 8.un 9.klasi (diplomu, atzinības rakstu kopijas, ja tādi ir);
6. aizpildīts vecāka iesniegums atbilstošai izglītības programmai (pieejami pielikumā).


Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (31011021)

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (31013021)

Paziņojums.
2014-06-04
1. Iznomājamais objekts.
1.1.Rīgas 34.vidusskola (turpmāk –Skola), iznomā Skolas telpas Rīgā, Kandavas iela 4, telpas:
1.1.1. pagrabstāvā ar kopējo platību 26 kv.m.,
1.1.2. 2.stāvā ar kopējo platību 8 kv.m., kafejnīcas izvietošanai Centra pagrabstāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

2. Mērķis, nosacījumi
2.1. Nodrošināt Skolas izglītojamiem un darbiniekiem ēdināšanas pakalpojumus.
2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 9.00 līdz plkst.15.00, darbības termiņš no kalendāra gada 1.septembra līdz 1.jūnijam.
2.3. Kafejnīcai jānodrošina –konditorejas izstrādājumus, smalkmaizītes; aukstās uzkodas un salātus; desertu; sulas; kārstus un atspirdzinošus dzērienus un saldumus.
2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.
2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.
2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena): 0,65 EUR/kv.m + PVN+patērētā elektroenerģija+apsaimniekošanas izdevumi

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:
5.1.Četri gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:
Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2014.gada 12.jūnijam, plkst.10.00, Rīgā, Kandavas 4, 108.kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:
7.1. Pa mob.29452207, Nataļja Rogaļeva, Rīgas 34.vidusskolas direktore

Rīgas 34.vidusskolas iznomāšanas komisija
(2014.gada 3.jūnija sēdes protokols Nr.Vs34-14-9-pro).

Informācija 1.klašu skolēnu vecākiem (2014./2015.m.g.)
2014-05-30

1.klašu uzņemto bērnu saraksts (Izglītojamo sadale pa klasēm) uz 2014./2015.m.g.


Vecāku sapulce notiks 2014.gada 5.jūnijā plkst.17.30 aktu zālē.

2014-05-27

20. martā Latvijā notika starptautiskais matemātikas konkurss „Ķengurs”.
82 Latvijas skolās vairāk ka 5000 skolēni kopā ar bērniem no vairāk ka 50 pasaules valstīm ar devīzi „Matemātika visiem!” risināja uzdevumus.
Mūsu skolēni arī piedalījās šajā konkursā.

Apsveicam uzvarētājus!!!!

LOSEVA ANNA 2. klase 1. vieta skolā/ 2. vieta Latvijā
PETROVS ANDREJS 3. klase 1. vieta skolā/ 1. vieta Latvijā
ZILBERE JŪLIJA 3. klase 1. vieta skolā/ 1. vieta Latvijā
AĻJANAKI ŅINA 4. klase 1. vieta skolā/ 35. vieta Latvijā
DMITRAKOVA ANASTASIJA 4. klase 1. vieta skolā/ 35. vieta Latvijā
BOGAČOVS ALEKSANDRS 5. klase 1. vieta skolā/ 19. vieta Latvijā
PAKULA ARTEMIJS 6. klase 1. vieta skolā/ 61. vieta Latvijā
BAŠKUROVA LARIJA 6. klase 1. vieta skolā/ 61. vieta Latvijā
LEIDMANS VIKTORS 7. klase 1. vieta skolā/ 156. vieta Latvijā
SIŅIKAJEVA DARJA 8. klase 1. vieta skolā/ 128. vieta Latvijā
BUŅINS MIHAILS 9. klase 1. vieta skolā/ 2. vieta Latvijā
BAGDASARYAN KARINE 10. klase 1. vieta skolā/ 122. vieta Latvijā


FOTO >>>

Informācija
2014-05-27
Resursu ekonomijas nolūkos skolēnu liecības par 2013./2014.m.g. tiks izvietotas elektroniskā žurnāla sistēmā Mykoob.

Nepieciešamības gadījumā liecību izdrukātā veidā var saņemt pie klases audzinātāja iepriekš viņam paziņot to līdz 29.05.2014.
Kā atrast liecību Mykoobā

2014-05-23

Latviešu valodas aģentūra ir organizējusi konkursu un laidusi klajā skolēnu radošo darbu krājumu "Latvija, es esmu Tavs bērns".
Grāmatā ir apkopoti labākie skolēnu radošie darbi - sacerējumi, dzejoļi, zīmējumi.
Konkursa mērķis - aicināt izglītojamos būt līdzatbildīgiem par Latviju un laviešu valodu.
Konkursā piedalījās skolēni no visiem Latvijas novadiem un no latviešu skolām ārvalstīs.
Mūsu skolas audzēkņi kļuva par konkursa laureātiem, krājumā tika iekļauti Lilianas Sidorovas (4.c klase), Oksanas Korabļovas (4.b klase), Jūlijas Krivošapkinas (4.c klase), Ladas Leidmanes (9.b klase) un Toma Rona (12.a klase) radošie darbi.

Apsveicam!

2014-05-22

Mūsu skolas izglītojamie piedalījās Rīgas 71.vidusskolas projektā „Darbosimies kopā”.
Sākumskolas skolēni apmeklēja radošās darbnīcas: mūzikas darbnīcu „Skaņu laboratorija”, gleznošanas darbnīcu „Krāsaina pasaule”, teātra darbnīcu „Fantāzija”, foto darbnīcu „Punktiņš, punktiņš, komatiņš”, priekšmetu izgatavošanas darbnīcu „Čaklās rokas”, sporta darbnīcu.

Milzīgs paldies Rīgas 71.vidusskolas projekta organizatoriem par interesantu un lietderīgu sadarbības iespēju!

FOTO >>>

2014-05-21

2014.gada 15.maijā vasarnīcā "Esplanāde 2014" tika dots starts spēlei, kur piedalīsies komandas no visas Latvijas.
No 2014.gada 15. maija līdz 2014. gada 7.septembrī arī mūsu 4.c klases izglītojamie, vecāki un klases audzinātāja Tatjana Panova piedalīsies interaktivajā spēlē "Draugs podā vai Kartupeļa dienasgrāmata" kuras ietvaros būs iespējams izbaudīt kartupeļa audzēšanas prieku un dalīties tajā ar draugiem.


Pārvalde informē
2014-05-20
SVĒTKI VISAI ĢIMENEI!
24.maijā, 12.00 – 23.00
Arkādijas parkā


INFORMĀCIJA >>>

Pārvalde informē
2014-05-20

No 2.-20. jūnija darba dienās Rīgas 34.vidusskolas Sporta Hallē un sporta laukumos uz sportiskām aktivitātēm tiek aicināti mūsu skolas un citi mikrorajonā dzīvojošie skolēni.
Pasākumu finansē Rīgas Dome.

9:00-11:00 – 4-6 klases skolēni
11:00-13:00 – 7-8 klases skolēni

INFORMĀCIJA >>>

Pārvalde informē
2014-05-13


Pārvalde informē
2014-05-11

Noderīga informācija vecākiem!

Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Informāciju skat. http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=486

2014-05-09


Sveicam visas māmiņas Mātes dienā!

Skolas debašu turnīra rezultāti. 4. klases.
2014-05-08

Informācija par vasaras angļu valodas nometni
2014-05-06
Rīgas 34.vidusskola aicina apmeklēt vasaras nometni angļu valodā. Skolotājas: Irina Griņevska un Maira Kļēģere.
Informācija par vasaras angļu valodas nometni
Sīkāku informāciju var saņemt pa telefonu 29778185, 28339812

Vecāku sapulces kārtība
2014-04-24

Vecāku sapulces notiks:
1.-11.kl.skolēnu vecākiem sapulce notiks 2014.gada 24.aprīlī

Vecāku sapulces tēma: „Ģimenes audzināšanas stili”

Darba kārtība >>>

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem
2014-04-24
Cienījamie vecāki! 2014.gada 30.aprīlī plkst.16.30 mazā zālē notiks tikšanās ar skolas psihologu Jeļenu Sivuhu par tēmu "Psiholoģiskā un sociālā bērna sagatavošana skolai".

Pārvalde informē
2014-04-23
Rīgas 34.vidusskola aicina apmeklēt vasaras nometni "Arcus" no 02.06.2014. līdz 20.06.2014.

Sīkāku informāciju var saņemt pa telefonu
29778185 no plkst.15.00 līdz plkst. 19.00.

Mērķis:
Brīvā laika pavadīšana, sekmēt vispusīgu attīstību.

Uzdevumi:
1). Pilnveidot socializēšanas un sadarbības prasmes, atklāt sevī jaunas personības īpašības.
2). Iegūt jaunas ziņas un prasmes dažādās jomās, zaļās domas veidošanās skolēnos.
3). Pilnveidot angļu un latviešu valodas zināšanas.

Paredzamais rezultāts.

1). Bērnu veselības nostiprināšana.
2). Sociālās pieredzes paplašināšana.
3). Komunikatīvo prasmju veidošana, pareizas uzdevības pamati, saskarsmes, kultūras, brīvā laika pavadīšana.
4).Apzinīgas attieksmes veicināšana.

PROGRAMMA >>>

Pārvalde informē
2014-04-22

2014.gada 20.martā notika starptautiskais matemātikas konkurss - spēle "Ķengurs".
Šajā gadā konkurss "Ķengurs" Latvijā notika jau astoto reizi.
Konkursa mērķis ir parādīt ka matemātika ir pievilcīga un interesanta.

Apsveicam starptautiskā konkursa "Ķengurs" uzvārētājus:

1.vieta Latvijā - Andrejs Petrovs - 3.b klase - skolotāja N.Rogaļeva;
1.vieta Latvijā - Jūlija Zilbere - 3.c klase - skolotāja J.Koļesņika;
2.vieta Latvijā - Anna Loseva - 2.b klase - skolotāja V.Vološinska;
2.vieta Latvijā - Mihails Buņins - 9.b klase - skolotāja N.Koļeda;
3.vieta Latvijā - Daniels Artjoms Buhtijarovs - 3.b klase - skolotāja N.Rogaļeva.

2014-04-17


Pārvalde informē
2014-04-16

22. un 25.aprīlī skolā tika organizētas Spodrības dienas 1.-11.klases izglītojamiem.

Uzdevumi:
1. Katra klase ( no 1. līdz 11.) sakārto savu kabinetu. Sakārtošanas laiku nozīmē klases audzinātājs.

2. Katrs skolēns, kam ir skolas skapis skārto savas mantas un izmazga zīmējumus (!). Tīrīšanas līdzekļus, klases audzinātājam var paņemt pie dir.vitnieces saimnieciskajā jomā L.Fjodorovas. Darba aizpildīšanu kontrolē klases audzinātājs.

3. Sakārtot skolas teritoriju - sakopt atkritumus, speciālos maisiņos.

• Inventāru var dabūt pirms darba pie dir.vietnieces saimnieciskajā jomā L.Fjodorovas

• Darba laikā būt uzmanīgiem un ievērot drošības tehnikas instruktāžu.

GRAFIKS >>>

APSVEICAM!
2014-04-14

Starptautiskais konkurss "Rēķini galvā" ļauj skolēniem trenēt matemātisko domāšanu, sacenšoties skaitļu saskaitīšanā, atņemšanā, reizināšanā un dalīšanā galvā.
2014.gada 11.aprīlī notika Latvijas fināls pieccīņas disciplīnās.
3.c klases skolniece Jūlija Zilbere ieguva 9.vietu Latvijas konkursa "Rēķini galvā 2014"finālā.

PĀRVALDE INFORMĒ
2014-04-12

Projekta "Samsung skola nākotnei" ietvaros Rīgas 34. vidusskolas pedagogu komanda D.Karhu, L.Meļņika, O.Pauzere ar skolas direktori N.Rogaļevu no 2014.gada janvāra līdz 2014. gada maijam sacenšas ar citu Latvijas skolu 29 komandām.
2014. gada 8. aprīlī mūsu skolas pārstāvji piedalījās Latvijas Radio4 rīkotajā diskusijā par šī projekta mērķiem,uzdevumiem, aktualitātēm.
https://www.youtube.com/watch?v=r7S0NOFtBmQ
- Iepazīties ar šo diskusiju var šeit

Sekmes mācības – turpmākās dzīves veiksmes pamati
2014-04-10

2014.gada 9.aprīlī metodiskās dienas „Veiksmes situācijas veidošana mācību stundā” ietvaros notika atklātās stundas matemātikā, informātikā, sociālajās zinībās, vēsturē, sportā, angļu, franču, latviešu valodā, krievu valodā.
Vairāk >>>...


2014-03-25
28.03.2014.g. mūsu skolā notiks starpskolu Parlamentu pieredzes apmaiņas pasākums " NAKTS SKOLĀ" (Rīgas 34.vidusskolas skolēnu parlamenta pārstāvji un Daugavpils 3.vidusskolas skolēnu līdzparvaldes parstāvji)
PROGRAMMA >>>...

2014-03-24

Apsveicam Skatuves runas konkursa "Zvirbulis" 2. kārtas uzvarētājus:

1.pakāpe - Aleksandrs Karpavičius - 4.c klase - skolotājas T.Panova un A.Roziņa
1.pakāpe - Marija Koļeda - 7.a klase - skolotājas T.Vanaga un N.Zālīte

2014-03-24

Apsveicam Rīgas pilsētas konkursa "Matemātiskā daudzcīņa" uzvarētājus:
1.vieta - Jūlija Zilbere - 3.c klase - skolotāja J.Koļesņika
2.vieta - Jūlija Vaikute - 3.c klase - skolotāja J.Koļesņika

2014-03-13
Apsveicam Rīgas pilsētas matemātikas 64. olimpiādes 2. posma 5. - 12. klašu uzvarētājus

Atzinība

Artemijs Lopatnevs – 5c
Jeļizaveta Ķiseļova – 5a
Aleksandrs Bogačovs – 5a
Marija Petrova – 5c
Katrīna Dankovska – 7b
Dmitry Sokolov – 7a
Kristīne Kremenovska – 9a
Lada Leidmane – 9b
Artūrs Karklins – 9b

3. vieta

Daniils Balonuškovs – 6a
Jekaterina Šeršņova – 6b
Viktors Leidmans – 7
Daņiils Šapurovs – 8b
Mihails Buņins – 9b
Ēriks Grantiņš – 12a

2. vieta

Marija Simona Dombrovska – 5c
Jeļena Česnokova – 7b
Ņikita Meļentjevs – 10a

1. Vieta

Antons Lopateckis – 6a

Sporta deju nodarbības
2014-03-12


Sākot ar 2014.g. 12 martu Rīgas 34 vidusskolā atsāksies sporta deju nodarbības.
Nodarbības vadīs sporta deju treneris ar septiņu gadu pieredzi trenera darbā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas absolvents DENISS SAVČENKO.

Sporta deju nodarbībās būs iespēja apgūt latīņamerikas un standartdeju pamatus, gatavot sporta deju priekšnesumus skolas pasākumiem un gatavoties dalībai sporta deju sacensībās.
Sporta deju nodarbības sākumskolas vecuma grupām ietver sevī ritma izjūtas un muzikālās dzirdes vingrinājumus, stājas un līdzsvara vingrinājumus.
Sporta deju nodarbībās tiek vērsta uzmanība arī ar uzvedības kultūras pamatiem gan deju laukumā, gan ārpus tā.

Nodarbības notiks otrdienās un trešdienās, plkst. 12:30 – I grupa, plkst 13:10 – II grupa.

Nodarbības ir bezmaksas.

Kontaktnumurs: 29652375

Mūsu blogs
2014-02-28

Mūsu blogs "Panākumu stāsti" paredzēts lai iedvesmotu cilvēkus arī pēc neveiksmes pārvarēt šķēršļus, turpināt iesākto, sasniegt iecerēto.

Liels paldies visiem: skolēniem, absolventiem, skolotājiem, vecākiem par Jūsu stāstiem!

Lasiet stāstus uz panakumustasti.wordpress.com!

Rakstiet komentārus un atbildiet uz anketas jautājumiem!

Bet tas ir tikai sākums! Mēs gaidām jaunus stāstus ar foto par Jūsu panākumiem un grūtību pārvarēšanu.

Sūtiet stāstus uz e-pastu dana.karhu@inbox.lv2014-02-132014-02-10

Apsveicam starptautiskā konkursa "Russkij medvežonok" uzvārētājus:
3.vieta reģionā - Aleksandrs Vjaters - 2.c klase - skolotāja - J.Kudačkova;
2.-3.vieta reģionā - Kristīna Neboračko - 3.b klase - skolotāja - J.Paškovska.


APSVEICAM!
2014-01-19


Apsveicam!
M2C MERIDIAN MATHEMATICS Competition uzvarētājus:

„Zelta” medaļa:
• Jūlija Zilbere - 3.c klase – skolotāja J.Koļesņika;
• Jūlija Vaikute – 3.c klase – skolotāja J.Koļesņika.

„Sudraba” medaļa:
• Andrejs Petrovs - 3.b klase – skolotāja N.Rogaļeva.

„Bronzas” medaļa:
• Kristīna Neboračko - 3.b klase – skolotāja N.Rogaļeva;
• Daniels Artjoms Buhtijarovs - 3.b klase – skolotāja N.Rogaļeva;
• Rolands Lipskis - 3.c klase – skolotāja J.Koļesņika;
• Aleksandrs Karpavičins - 4.c klase – skolotāja T.Panova.

APSVEICAM!
2014-01-19
Apsveicam skolas olimpiādes matemātikā uzvarētājus 8. – 12. klasēm

Atzinība

Šapurovs Daņiils– 8в
Martinovs Dmitrijs – 9а
Bārtule Kristīne– 9b
Citohcevs Aleksandrs – 10а

3. vieta

Kremenovska Kristīne – 9а

2. vieta

Buņins Mihails – 9b
Karklins Artūrs – 9b

1. vieta

Varfolomejeva Klsenija – 9b
Leidmane Lada – 9b
Meļentjevs Ņikita – 10a

2014-01-13

9.janvārī astoņas skolnieces piedalījās Rīgas pilsētas franču valodas 44.olimpiādes 2.posmā, kas notika Rīgas Franču licejā.
Paldies par piedalīšanos:
Annai Fedotovai 6a
Vitalīnai Virupajevai 6a
Martai Batmanovai 6b
Polinai Finogenovai 6b
Jekaterinai Šersņovai 6b
Elizavetai Larinai 6b
Anastasijai Smirnovai 6b
Anastasijai Duurhuus 6b2013-12-20APSVEICAM!
2013-12-12
Rīgas 34. vidusskolas 12. klases skolēni mācību gada sākumā piedalījās projektā ’’Likteņdārza stāsti”.

Likteņdārzs ir skaista vieta uz salas Koknesē. Visas Latvijas tautas atbalsta šī projekta tapšanu. Nav dienas, kad Likteņdārzu neapmeklētu cilvēki no visdažādākajām Latvijas vietām. Tā ir piemiņas vieta visiem tiem cilvēkiem, kas zuduši Latvijai 20. gadsimtā - tiem, kas cietuši no totalitārajiem režīmiem, tiem, kas bijuši spiesti doties trimdā, tiem, kas cietuši savu politisko uzskatu vai radurakstu dēļ.

Pateicamies par paveikto darbu 12. klases skolēniem Andrejam Dorodnovam, Annai Vasiljevai, Vladai Grigorjevai un skolotājām Veltai Šulcei un Nadeždai Zālītei.

PATEICĪBAS APLIECINĀJUMS>>>

APSVEICAM!
2013-12-11

Vairāk nekā 600 Latvijas izglītojamo piedalījušies Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītajos trīs konkursos. Mūsu skolas seši sākumskolas izglītojamie piedalījās radošo darbu (zīmējuma) konkursā „Mans novads, mana pilsēta”.

Apsveicam uzvarētājus:

1.vieta – Dančenkovs Sebastjans Lukass, 3.b klase, skolotāja – J.Paškovska.
2.vieta – Simora Veronika, 2.b klase, skolotāja – V.Vološinska.
3.vieta – Timoņina Milana, 2.b klase, skolotāja – V.Vološinska,
- Buhtijarovs Deniels Artjoms, 3.b klase, skolotāja – J.Paškovska,
- Neboračko Kristīna, 3.b klase, skolotāja – J.Paškovska.
Atzinība – Stepanova Polina, 4.c klase, skolotāja – T.Panova.

Pārvalde informē
2013-11-25
Ir sācies balsojums par konkursa "Esi krietns, esi PRET korupciju" skatītāju simpātiju. Konkursā piedalījās arī komanda no Jūsu skolas, tāpēc aicinām atbalstīt savas skolas komandu, balsojot par viņiem, un pārsūtīt informāciju skolēniem un skolotājiem.
Tuvojoties konkursa "Esi krietns, esi PRET korupciju" uzvarētāju apbalvošanas pasākumam, kas norisināsies Starptautiskajā pretkorupcijas dienā 9.decembrī, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izsludina skatītāju balsojumu par konkursa darbiem sociālā tīkla "Facebook" lapā "Mēs pret korupciju". Lai noteiktu skatītāju simpātijas balvas īpašniekus, KNAB darbu vērtēšanā aicina iesaistīties gan konkursa dalībnieku novadniekus, gan arī citus "Facebook" lietotājus. Par labāko konkursa darbu ir iespējams nobalsot no 22.novembra līdz 5.decembrim sociālā tīkla "Facebook" lapā "Mēs pret korupciju", atzīmējot "Patīk" ("Like") pie viena vai vairākiem no 22 darbiem. Skatītāju simpātijas balvu 50 latu apmērā saņems tas darbs, kuram "Facebook" lapā "Mēs pret korupciju" būs visvairāk "Patīk" atzīmes. Turklāt viens no balsotājiem, kurš būs atzīmējis "Patīk" ne tikai pie kāda no konkursa darbiem, bet arī sociālā tīkla "Facebook" lapai "Mēs pret korupciju", saņems iespēju apmeklēt konkursa noslēguma pasākumu un klātienē tiksies ar KNAB darbiniekiem. Kopumā konkursā tika saņemti 22 darbi, kuri iesūtīti no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām: Alūksnes, Jelgavas, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Limbažiem, Salaspils, Kuldīgas, Staiceles un Rīgas. Jaunieši savu nosodošo attieksmi pret korupciju pauda gan zīmējumos, plakātos un fotogrāfijās, gan veidojot videoklipus un instalācijas. Iesniegtos darbus šobrīd vērtē KNAB konkursa komisija.

KNAB aicina sekot pretkorupcijas lapai "Mēs pret korupciju" sociālajā tīklā "Facebook" un interaktīvā veidā uzzināt vairāk par pretkorupcijas aktualitātēm Latvijā un pasaulē: www.facebook.com/mespretkorucpiju

Ar cieņu,
Arita Vīksna
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
Korupcijas novēršanas nodaļas
galvenā speciāliste
Tālr. 67356189
Mob.28393761

2013-11-23


Paziņojums
2013-11-23
1.Rīgas 34.vidusskola, saskaņā ar 2013.gada 22.novembra iznomāšanas komisijas protokola lēmumu, piedāvā iznomāt telpas 1m² platībā skolas pagrabstāvā pie ēdnīcas 1 (viena) auksto dzērienu un uzkodu automāta izvietošanai, un telpas 1 m² skolas sporta halles foajē 1 (viena) pārtikas dzērienu aparāta izvietošanai.

2.Nosacītā cena: 17 Ls/kv.m + PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi.

3. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

3.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

3.2. Pretendenta piedāvāto sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.¹ punkta prasībām.

4. Komerclīguma darbības laiks: 2 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

5. Pieteikšanās termiņš: Pretendentiem jāiesniedz savs piedāvājums aizlīmētā aploksnē, saskaņā ar pielikumā pievienoto formu, līdz 2013.gada 2.decembrim plkst.12.00 pēc adreses Kandavas iela 4, Rīga, LV – 1083, kab.nr.108.

Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 5.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais sortiments atbilst minētajām prasībām.

Piedāvājuma forma>>>

2013-11-20

2013.gada 8. novembrĪ Rīgas 34. vidusskolas skolēnu komanda piedalījās 3.Starptautiskajā Atklātajā angĻu valodas olimpiādē.
Šaja intelektuālajā pasākuma piedalījās dažādu vastu skolēni.
Olimpiādi organizēja Rīgas ģimnāzija „Maksima”. Olimpiādes tēma bija: Rīga –Eiropas kultūras galvaspilsēta.
Mūsu skolas komanda ir ieguvusi 2.vietu un Andrejs Dorodnovs ieguva 2.vietu individuālajās sacensĪbās.
Atzinību ir ieguvis Ričards Marcinkevičs rakstu daļā un Yanislav Schlyakov – mutvārdu daļā.

Sirsnīgi sveicam mūsu skolas komandu par 3.Starptautiskajā atklātajā angļu valodas olimpiādē gūto 2.vietu!

Andrejs Dorodnovs 12 A
Ričards Marcinkevičs 12A
Ēriks Grantiņš 12A
Jelizaveta Macepura 11A
Janislav Schlyakov 11B
Atzinības:
Andrejs Dorodnovs 12 A 2.vieta rakstu daļā
Ričards Marcinkevičs 12A atzinība rakstu daļā
Yanislav Schlyakov 11b atzinība mutvardu daļā

Novēlam turpmākus sasniegumus!

FOTO >>>

2013-11-19

Cienījamie absolventi!
Tiekat mīļi aicināti piedalīties Rīgas 34.vidusskolas 60.gadadienai veltītajā pasākumā.
Tiekamies 2013.gada 22.novembrī Kongresu namā.

Vakara programma:
• 17.00-19.00- svinīgā daļa.
• 19.30-22.00- svētku turpinājums skolas ēkā.

Reģistrācijai lūdzam aizpildīt anketu REĢISTRĀCIJA


Skola arī būs pateicīga par jebkuru dāvinājumu.


2013-11-15

APSVEICAM!
2013-11-14


Apsveicam mūsu 10.a klases skolnieci ANASTASIJU TULUPOVU ar uzvaru Saeimas rīkotajā fotokonkursā „Mana Lāčplēša diena”, kurā 122 skolēni bija izveidojuši 11.novembrim veltītus radošus darbus- fotoattēlus.
Skola lepojas ar Tevi, Nastja!

FOTO >>>


Piemiņas pasākums Sudrabkalniņā.
2013-11-12


Kā katru gadu, arī šogad mūsu skolas pārstāvji devās uz Sudrabkalniņu, kur notika atceres brīdis, pieminot 1919. gada 11. novembra notikumus - Rīgas aizstāvju cīņas pret Bermota armiju. Pasākumā piedalījās Valsts un pašvaldības amatpersonas, Nacionālie bruņotie spēki.
Aktieris Vilis Daudziņš citēja fragmentus no A. Grīna romāna “Dvēseļu putenis”, svinīgo noskaņu papildināja Pūtēju orķestris „Rīga”, „Jaunais Rīgas vīru koris” un folkloras kopa „Vilkači”. Pelēko un drūmo novakari gaišāku darīja jaunieši ar lāpām un svecītēm rokās.

2013-11-11
Rīgas 34.vidusskolas komanda (10.a klases skolēni un skolotāja Ilona Strode) piedalījās piedzīvojumu spēlē un uzvarēja! Apsveicam!


2013-11-11

2013.gada 11.novembrī Rīgas 34.vidusskolā notika projekta "Sadarbība pēc interesēm ar Rīgas 34.vidusskolas, Rīgas 71.vidusskolas un Rīgas 71.vidusskolas bērnu-invalīdu izglītības un rehabilitācijas centra izglītojamiem" atklāšana. Rīgas 34.vidusskolas vecāko klašu skolēni prezentēja 5 interešu klubus, kuros sākumskolas skolēni apgūs jaunas zināšanas un prasmes.
1.-5.klašu skolēniem būs piedāvāti šādi interešu klubi:
"Dabas pētījumi zīmējot"
"Ikviens var muzicēt"
"Prātas spēles"
"Tver mirkli"
"Teātra māksla"
Gaidām visus interesentus uz mūsu klubiem!

2013-11-10

2013-11-06

„Sadarbība pēc interesēm ar Rīgas 34.vidusskolas un Rīgas 71.vidusskolas izglītojamiem”

Projekta būtība:
Projekta ietvaros Rīgas 34.vidusskolas 20 izglītojamie sadarbībā ar 20 Rīgas 71.vidusskolas un ar 20 Rīgas 71.vidusskolas bērnu-invalīdu izglītības un rehabilitācijas centru izglītojamajiem izveidos 5 interešu klubus, kuru vadītāji būs Rīgas 34.vidusskolas vidusskolēni, skolēnu līdzpārvalžu dalībnieki. 1.-5.klašu skolēniem būs piedāvāti šādi interešu klubi.

Atklāšanas pasākuma programma (11.11.2013)>>>

Darbnīcas grafiks>>>

2013-11-052013-11-052013-11-01”Skola ir vienīgā vieta,
Kurā atmiņu zvans,
Vienojot paaudzes kopā,
Cauri mūžībai skan.”

Rīgas 34. vidusskola pastāv jau 60 gadu!
2013. gada 31. oktobrī kinoteātrī ”Splendid Palace” notika svinīgais pasākums, kas pulcēja daudzus viesus.
Mūsu domas, jūtas un atmiņas veltījām skolai – avotam, no kura ikviens cilvēks smeļas visu savu mūžu.

FOTO >>>

KARJERAS NEDĒĻA 2013 Rīgas 34.vidusskolā
2013-10-11

KARJERAS NEDĒĻA 2013 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? Rīgas 34.vidusskolā

1. Tematiskās klases stundas „Karjeras izvēle” (1.-12.klasēs). Audzināšanas stundās paredzētas pārrunas par karjeras izvēles tēmu.

2. Atklātās klases stundas Rīgas 34.vidusskolā. (6.abc, 7.ab klasēs). Kopīgās audzināšanas stundas ar vecākiem par Karjeras izvēles tēmām.

3. Tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvjiem. Iespējamie skolēnu darbi vasarā. Karjeras izvēles motīvi un iespēju daudzveidība.

4. Tikšanās ar mūsu skolas absolventiem. Izglītība un zināšanas kā karjeras pakāpe. Saruna par veiksmes kritērijiem.

5. Debašu turnīrs par tēmu: „Kādai jābūt profesijai- modernai vai iemīļotai?”

6. Tikšanās ar pazīstamajiem cilvēkiem. Diskusija par vērtībām, izvēles motīviem, veiksmes kritērijiem.

7. Ekskursijas uz KNAB.

8. Tikšanās ar studentu palīdzības fonda pārstāvjiem no Tallina.


Fotoatskaite par pasākumiem, kuri notiek skolā >>>

Starptautiskā putras diena
2013-10-10
Šodien ir 10.oktobris - Starptautiskā putras diena, tāpēc, lai veicinātu veselīgu dzīves veidu mūsu skolā tika rīkots konkursa "Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless" noslēguma pasākums.
Pasākumā piedalījās konkursa finālisti 3.c, 4.a un 4.c klašu komandas.
Priekšnesumus vērtēja kompetenta žūrija:
Izglītības un zinātnes ministrs VJAČESLAVS DOMBROVSKIS, hokeja zvaigzne un treneris OĻEGS SOROKINS, Rīgas 34.vidusskolas direktore NATAĻJA ROGAĻEVA un Rīgas 34.vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā NATAĻJA LUGOVECA.
Vietas tika sadalītas šādi:
1.vieta - 3.c klase (kl.audz. J.Koļesņika),
2.vieta - 4.a klase (kl.audz. O.Morozova) un 4.c klase (kl.audz. T.Panova).
Apsveicam uzvarētējus!
Ēdiet putru ikdienā un esiet veseli!
Skatīt fotogaleriju


2013-10-03

Seminārs «Bērni un nauda»
2013-10-02

Cienījamie vecāki!
Aicinu visus, kuri vēlas piedalīties semināra «Bērni un nauda».

Nauda – tā ir enerģija.
Nauda – tās ir iespējas.
Kā rīkoties ar naudu ir nepieciešams mācīties.

Katrs vecāks grib, lai izaugot bērns dzīvē prastu pelnīt naudu un lai naudas būtu pietiekami. Kā to sasniegt, tāds, lūk, ir jautājums? Kā iemācīt bērnam rīkoties ar naudu? Kopš kāda vecuma bērniem drīkst būt kabatas nauda?

Atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem,izskatīsiem visus „par” un „pret”.

Laiks: 09.10.2013. (trešdiena) no 18.30 līdz 20.00.
Vieta: 34. vidusskola, 2 stāvs, mazā zāle.

Semināra vadītājā:
Izglītības psiholoģe jeļena Sivuha(Мg.psych., sert. psihoterapeite), tel.: 29 941 951
jelena.sivuha@gmail.com
www.e-psihoterapeite.lv

Pārvalde informē
2013-09-16

Rīgas 34.vidusskola turpina veselīga dzīvesveida tradīciju popularizēšanu, esam pieteikušies Latvijas putras programmai, ko atbalsta AS „Rīgas Dzirnavnieks”.

Programmā piedalās 1.-4.klašu izglītojamie.
Skolā notiks „Putras stundas” kopā ar vecākiem un konkurss „Kļūsti stiprs un drošs”.
2013.gada 10.oktobrī būs konkursa noslēguma pasākums. Fotogrāfijas un materiāli būs izvietoti mūsu mājās lapā.

Skatīt fotogaleriju >>>

Paroles žurnālam Mykoob
2013-09-13
Cien.vecāki! El.žurnāla Mykoob paroles zaudēšanas gadījumā lūdzu rakstiet uz e-mail: dana.karhu@inbox.lv, noradot skolēnu vārdu, uzvārdu un klasi.

E-ŽURNĀLS MYKOOB

Vecāku sapulces
2013-09-09

Vecāku sapulces notiks:
• 1.-4.kl.skolēnu vecākiem sapulce notiks 12.-13.septembrī

• 5.-12.kl.skolēnu vecākiem sapulce notiks 12.septembrī

Vecāku sapulces kārtība

Pārvalde informē
2013-09-03

Informējam, ka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kopā ar Rīgas domes Labklājības departamentu un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju aicina uz vecāku efektivitātes grupām (skat. pielikumus).
Lūdzam informēt vecākus un aicināt izmantot iespēju apmeklēt apmācību bez maksas.
______________
Iveta Grāvīte
Izglītības, kultūras un sporta departaments Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste
Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063
E-pasts: iveta.gravite@riga.lv
Tālrunis +371 67037321
PIELIKUMS 1>>>
PIELIKUMS 2>>>

2013-08-25

Informācija 1.klašu skolēnu vecākiem!
2013-08-22

Skolas administrācija lūdz 1.klašu skolēnu vecākiem iesniegt skolēna foto Skolēna kartes/E-talona noformēšanai līdz 30.08.2013.
Foto var nodot skolas dežurantam (pie skolas ieejas).
Lūdzam uz foto neko nerakstīt, skolēna vardu, uzvārdu un klasi uzrakstīt uz atsevišķas lapiņas vai uz aploksnes. Foto izmēram jābūt 3 uz 4, fonam jābūt baltam.

Apsveicam ar Jauno mācību gada sākumu!!!
2013-08-21
Es ieeju rudenī, Vēsajās salnās,
Dāliju un gladiolu smaržās,
Gājputnu klaigās un savā skolā.

Sākoties jaunam darba cēlienam, skolēniem novēlam saglabāt 1.septembra un mācību sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada garumā.
Vecākiem un izglītības iestāžu darbiniekiem - pacietību un izturību, sapratni un mīlestību, palīdzot mūsu bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā.

Skolas administrācija


С началом нового учебного года поздравляем веселых, любознательных учеников, творческих учителей, трудолюбивых работников, заботливых родителей и замечательных друзей нашей школы! Первый день сентября.
Для кого-то сегодня звенит первый звонок, для кого-то очередной или последний, а для многих звонки уже отзвенели. Но мы непременно вспоминаем его тихое, но настойчивое звучание. Он побуждает детей к знаниям, а взрослых — вспомнить значение этого праздника — дня знаний.
Всем желаем интересной и познавательной учебы и работы, успехов и разнообразных открытий!

Ученический школьный парламент

Informācija par formu skolēniem
2013-08-12
29.08.2013. no plkst.9.00 līdz plkst.18.00 skolas aktu zāle strādās skolas formu veikals. T.29932466

Cienījamie 12.klašu absolventi!
2013-06-28
Atestātu par vidējo izglītību un centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšana notiks 05.07.2013. plkst.14.00-16.00 101.telpā.

Uzņemšana 10.klasē
2013-06-21

Rīgas 34.vidusskolas 10.klasē tiek uzņemti šādi skolēni (direktora rīkojums Nr.VS34-13-59-ris no 21.06.2013.).
SKATĪT SARAKSTS

Iestāšana 10. klasē.
2013-06-11

10.klases pretendentu sarakstā var reģistrēt bērnu 19.06.2013. no 14.00 līdz 18.00 un 20.06.2013. no 8.00 līdz 12.00 skolas 10.telpā.

Nepieciešamie dokumenti:
1. vecāka pase;
2. bērna dzimšanas apliecība vai pase;
3. apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts;
4. aizpildīts vecāka iesniegums atbilstošai izglītības programmai;
5. aizpildīta pretendenta aptaujas lapa (pieejami pielikumā).

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (31011021)

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (31013021)

APTAUJA

2013-06-04Cienījamie vecāki!
2013-06-03
2014./2015. un 2015./2016.m.g.1.klases pretendentu reģistrācija vasaras periodā tiek pārtraukta! Reģistrācija tiks atsākta 2013.gada septembra otrā pusē.

Uzmanību!
2013-05-31

Cienījamie 1.klašu izglītojamo vecāki!
Lūdzu saņemt informācijas vēstuli, uzradot pasi vai bērna dzimšanas apliecību 2013.gada 31.maijā no plkst. 17.00 līdz plkst.19.30 kab.306. un 307.
Sarakstu lūdzam skatīt pielikumā.
Skolas administrācija
SARAKSTS

UZMANĪBU!
2013-05-27Uzmanību!
2013-05-24

1.klašu pretendentu reģistrācijas 27.05.2013. nebūs! Gaidām Jūs 29.05.2013. no plkst.9.30 līdz plkst.10.30!

Apsveicam!!!
2013-05-24

Apsveicam 5.c klases skolēnus Annu Auziņu un Daniilu Gaņinu ar uzvaru Starptautiskajā mūzikas konkursā Parīzē! Priecājamies un novēlam radošus panākumus!

Cien.vecāki!
2013-05-20

Skolas administrācijas tikšanās ar 2.-3., 5.-8. un 11.klašu pretendentu vecākiem notiks 03.06.2013. plkst.9.00-12.00 111.kabinetā.
Lūdzam ņemt līdzi izglītojamā dzimšanas aoliecību, liecību un diplomus, kā arī vecāku pasi.

UZMANĪBU!
2013-05-17

1.klašu pretendentu reģistrācija pārcelta no pirmdienas 20.05.2013. uz otrdienu 21.05.2013. no plkst.15.00 līdz plkst.17.00.

APSVEICAM!
2013-05-13

12.maijā mūsu skolēni:
Jašina Daniila, Livmane Marija, Smirnova Darja, Kaktiņa Katrina, Ivanova A. ieguva 2.vietu Mūzikas starptautiskā konkursā „Daugavas pērle”!
Paldies mūzikas skolotajai Irinai Parahņevičai!
Apsveicam! Lepojamies!

APSVEICAM!
2013-05-13I.Ziedonis(1933-2013)
2013-05-07

2013. gada 3. maijā mūsu skolā notika piemiņas pasākums, veltīts Imantam Ziedonim (1933-2013). Imants Ziedonis ir latviešu Tautas dzejnieks, publicists, sabiedriskais darbinieks. Latvijā 2013. gada maijs ir I.Ziedoņa atceres mēnesis. Pasākumā skanēja I.Ziedoņa balss, skolēnu izpildījumā - pasakas, dzejoļi, dziesmas, epifānijas.I.Ziedonis(1933-2013) >>>

4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
2013-04-30
Lielā Talka
2013-04-29
25.-26.aprīlī mūsu skolā notika Spodrības dienas.
Liels paldies skolēniem, kuri sakārtoja savus kabinetus, skapīšus un, protams, 6.a, 6.b, 8.a, 9.b, 10.b, 11.b klasei par skolas teritorijas sakārtošanu.
LIELĀ TALKA

Cienījamie vecāki!
2013-04-26

1.klašu pretendentu reģistrācija 29.04.2013. nenotiks!

Informācija vecākiem un skolēniem!
2013-04-18

Spodrības dienas
2013-04-16

25. un 26.aprīlī skolā tika organizētas Spodrības dienas 1.-12.klases izglītojamiem
Spodrības dienas>>>


Projekts
2013-04-08
Cien.vecākai un skolēni!
Ar prieku paziņojam, ka 6.a klases skolniece Luīze Kaščejeva ņem dalību projektā "Labie darbi"! Sīkāk iepazīties par projektu un nobalsot par Luīzes tālāko dalību projektā varat šeit

Uzmanību!
2013-04-03
Saskaņā ar RD IKSD 28.03.2013.rīkojumu Nr.507-rs Rīgas 34.vidusskolā 2013./2014.mācību gadā tiks komplektētas 4 (četras) 1.klases. Atgādinām, ka 1.klašu pretendentu reģistrācija 2013./2014. mācību gadam notiks līdz 2013.gada 31.maijam.

2013-03-27


UZMANĪBU!
2013-03-22
1.Rīgas 34.vidusskola, saskaņā ar 2012.gada 21.marta iznomāšanas komisijas protokola lēmumu, vēlas izvietot Skolas pagrabstāvā pie ēdnīcas foajē kārsto dzērienu aparātu.
2.Nosacītā cena: 3 Ls/kv.m + PVN+patērētāelektroenerģija+apsaimniekošanas izdevumi.
3. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
3.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
3.2. Pretendenta piedāvāto sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.¹ punkta prasībām.
4. Komerclīguma darbības laiks: 2 gadi no līguma noslēgšanas brīža.
5. Pieteikšanās termiņš:
Pretendentiem jāiesniedz savs piedāvājums aizlīmētā aploksnē, saskaņā ar pielikumā pievienoto formu, līdz 2013.gada 2.aprīlim plkst.12.00 pēc adreses Kandavas iela 4, Rīga, LV – 1083, kab.nr.108.
Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 5.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais sortiments atbilst minētajām prasībām.

2013-03-18
Katru gadu mūsu skolā notiek metodiskie semināri, kuros skolotāji dalās savā pedagoģiskajā pieredzē ar savas skolas un pilsētas kolēģiem.
2013. gada 14. martā notika seminārs "Daiļrades varavīksne", tajā piedalījās Kurzemes priekšpilsētas angļu valodas skolotāji.
Direktora vietniece M.Grečaņina sniedza ieskatu radošajā darbnīcā "Drāmas elementi angļu valodas stundā".
Angļu valodas skolotāja J.Larina pastāstīja par Lielbritānijā gūto darba pieredzi starptautiskajos treniņkursos "Community Theatre", tajos viņa piedalījās kopā ar mūsu skolēniem.
Iļģuciema vidusskolas angļu valodas skolotāja piedalījās starptautiskā projekta NORDPLUS "Vision of Effective Schools" programmas ietvaros un prezentēja materiālu "Leadership for Subject Method Group Leaders".
Mūsu skolas 5.-11. klases skolēni aktīvi piedalījās semināra darbībā, uzskatāmi demonstrējot dramatizācijas dažādu paņēmienu un stratēģiju izmantošanas iespējas.
Pedagogi viesi uzsvēra skolēnu angļu valodas augsto līmeni, oriģinālus radošus risinājumus, kā arī skolēnu un skolotāju pašrealizācijas iespējas. Daudzi izmantos seminārā gūto pieredzi, dažas idejas īstenos savās mācību stundās.
Visi ciemiņi novēlēja mūsu skolai un skolotājiem veiksmi turpmākajā darbā.
2013-03-18


15.03.2013. Francijas Institūta rīkotajā Nacionālajā frankofono dziesmu konkursā 1. vietu ieņēma Vlada Kitova 10A.2013-03-18


13.03.2013. skolā notika Runas mākslas konkurss franču valodā, kurā piedalījās 5.klašu skolēni.
1.vieta - Anastasija Smirnova 5B
2. vietu dala Marta Batmanova 5B un Romans Kravčenko 5A
Paldies visiem par piedalīšanos.
School drama festival
2013-03-16
2013. gada 12. marta skolā noritēja tradicionālais teātra festivāls angļu valodā Radošuma Varavīksne. Parasti festivāls pulcēja tikai klašu paralēles, bet šogad divos pasākumos aktīvi piedalījās 5. -7. un 8.- 11. Klašu skolēni: talantīgie aktieri un vērīgi skatītāji.

Посмотреть галерею

Cienījamie vecāki!
2013-03-01
Rīgas domes projekta ietvaros Rīgas 34.vidusskolā atkārtoti tiek organizēti latviešu valodas kursi mūsu skolas skolēnu vecākiem un Pārdaugavas iedzīvotājiem. Aicinām Jūs, Jūsu draugus un paziņas uzlabot savas latviešu valodas zināšanas. Kursi notiks no 11.03.2013. līdz 15.06.2013. un no 26.08.2013. līdz 15.11.2013. Kursos pasniegs mūsu skolas latviešu valodas un literatūras skolotāji. Iegūt plašāku informāciju un pierakstīties uz kursiem var pa tālr. 28763271 vai rakstot uz e-pasta adresi r34vsk_kursi@inbox.lv. Ar cieņu, projekta vadītāja Svetlana Neilande.

2013-02-26


Наши учащиеся, в числе 582 участников со всей Латвии, принимали участие в творческом конкурсе "Latvija, es esmu Tavs bērns"
Лилиана Сидорова 3с класс (поощрение за осмысление ценностей/Atzinība par vērtību apzināšanos)
Лада Лейдмане 8в класс (3 место в группе рисования/Zīmējumu grupā)2013-02-15


Skolas matemātikas olimpiādes rezultāti 5. – 8. klasēs

1.vieta
Vasiļenko Maksims 5a
Šapurovs Daņiils 7b

Atzinība
Pakula Artemijs 5a
Vasiļenko Vadims 5
Šeršņova Jekaterina 5b
Leidmans Viktors 6a


3.vieta
Balonuškovs Daniils 5a
Balonuškovs Daniils 5a
Batmanova Marta 5b
Baškurova Larija 5c
Kreicere Anna Liza 5c
Čučaļina Marija 8a
Kremenovska Kristīne 8a
Martinovs Dmitrijs 8a

2.vieta
Lopateckis Antons 5a
Piļušina Valērija 5a
Stanķevičs Leons 6a
Sokolov Dmitry 6a
Česnokova Jeļena 6b
Dankovska Katrina 6b
Korkača Ksenija 6b
Buņins Mihails 8b
Karklins Artūrs 8b
Leidmane Lada 8b


Congratulations to our EFL teacher Jelena Safonova
2013-02-05
Congratulations to our EFL teacher Jelena Safonova, TEA programme participant, who participated in the Photo Competition during Orientation Conference in Washington DC!

Jeļena says: "Best regards to everyone from the USA! Riga Secondary School 34 took the 3rd place”.

We are proud of you - you have put our school name on the global map!!! Good luck in your further studies in Montana State University and teaching internship in American schools!


Paziņojums
2013-01-28
1. Rīgas 34.vidusskola, pamatojoties uz iznomāšanas komisijas lēmumu piedāvā iznomāt telpas 7m² platībā skolas (1stāvā) iestāžu kafejnīcu nomai ar ierobežotu publisku pieejamību.

2.Nosacītā cena: 0,46 Ls/kv.m + PVN+patērētā elektroenerģija+apsaimniekošanas izdevumi.

3. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
3.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.
3.2. Pretendenta piedāvāto sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.¹ punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 5.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais sortiments atbilst minētajām prasībām.
3.3.Pretendentam jābūt pieredze vismaz 3 (trīs) ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā vispārizglītojošās izglītības iestādēs ar audzēkņu skaitu virs 500 iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā.
3.4.Pretendentam jāiesniedz izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

4. Komerclīguma darbības laiks: 2 gadi no līguma noslēgšanas brīža

5. Pieteikšanās termiņš:
Priekšlikumi nomāt telpas, tajā skaitā iesniedzot piedāvāto sortimenta piedāvājumu, rakstveidā jāiesniedz līdz 2013.gada 5.februārī, plkst.12.00, Rīgā, Kandavas 4, LV-1083, 108.kab.


Rīgas 34. skolas iznomāšanas komisija.

2013-01-22


Izteiksmīgās runas konkursa "Rīgas zvirbulis"(3.kārta) uzvarētājus:
3.vieta - 2.c klase-Dilara Džaļilova(sk.J.Koļesņika,D.Lediņa)
3.vieta - 3.c klase -Aleksandrs Karpavičius(sk.T.Panova,A.Roziņa)
2013-01-22


M2C MERIDIAN MATHEMATICS COMPETITION uzvarētājus:

4.a klase - Aleksandrs Bogačovs (sk.O.Morozova) -"Bronzas" medaļa
4.c klase - Marija Simona Dombrovska (sk.J.Kudačkova)-"Bronzas" medaļa
4.c klase - Ivans Piškins(sk.J.Kudačkova)-"Bronzas" medaļa
5.a klase - Antons Lopateckis(sk.M.Vasina) - "Sudraba" medaļa
5.a klase - Artemijs Pakula(sk.M.Vasina) - "Sudraba" medaļa
5.b klase - Vadims Vasiļenko(sk.M.Vasina) - "Bronzas" medaļa

2013-01-19Cienījamie vecāki!
2013-01-17
Atgādinām, ka saskaņā ar sporta mācību programmu un gaisa temperatūru, sporta stundas janvārī un februārī notiek mūsu skolas parkā.

Vecāku sanāksmē klases audzinātājas un sporta skolotāja atgādināja par piemērotu apģērbu slēpošanas nodarbībām: vilnas cepurīte un dūrainīši pasargā no sala un vēja; kājās vilnas zeķītes un atbilstoša izmēra zābaciņi.

Pārvietošanās ar slēpēm mūsu bērniem ir patīkama un pieejama nodarbošanās. Tas ir brīnišķīgs fiziskās attīstības veids. Slēpošana - viens no populārākajiem un pazīstamākajiem sporta veidiem!


2013-01-14


Šajā mācību gadā visas Latvijas skolēni piedalās dažādos interesantos projektos, kas ir veltīti Latvijas Republikas 90. gadadienai. Paziņojam, ka ir tapusi latviešu un mazākumtautību bērnu un jauniešu mākslinieciskās jaunrades grāmata projekta ”Es Latvijā” ietvaros. Mūsu skolas 8. b klases skolniece Viktorija Kravčenko savai Dzimtenei ir veltījusi dzejoļus krievu un latviešu valodā. Projektu īstenojusi biedrība ”Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs” sadarbībā ar Vecpiebalgas vidusskolu, Rīgas Lietuviešu vidusskolu un Rīgas 40. vidusskolu....2013-01-14


Apsveicam kauss LIDO klubs sacensības, kurā piedālijās skolas dzudo pulciņa dalībnieki.
Denis Maksimkins – 1vieta,1C, 34.vsk.
Nikita Malinonovskijs – 2 vieta,2B, 34.vsk.
Olegs Scuka – 3 vieta, 2B, 34.vsk.
Georgijs Vorobjovs – 3 vieta, 2B, 34.vsk.
Devids Surzenko – 3vieta, 5C, 34.vsk.

Liels paldies pulciņa vadītājam Olegu Korotčenko!

SLUDINĀJUMS
2012-12-21
Rīgas 34.vidusskola, saskaņā ar 2012.gada 21.decembra iznomāšanas komisijas protokola Nr.6 lēmumu, vēlas izvietot Skolas sporta halles foajē pārtikas dzērienu aparātu.

Kritēriji pretendentu izvēlei:
Piedāvāto karsto dzērienu preču cenai jābūt zemākai.

Pretendentiem jāiesniedz savs piedāvājums aizlīmētā aploksnē, saskaņā ar pielikumā pievienoto formu, līdz 2013.gada 7.janvārim plkst.12.00 pēc adreses Kandavas iela 4, Rīga, LV – 1083, kab.nr.108.

PIELIKUMS

2012-12-15


Apsveicam ar ieguto 2. vietu Kurzemes rajonā.
Volejbols. 10-12 kl. A gr. meitenes.Jevgenija Arzubova -11a
Tatjana Ivanova- 12b
Marija Gorjunova-12c
Viktorija Leskova-12c
Arīna Zemskova-12c
Jelizaveta Ribalkina-11b
Kristina Katrecko-12c
Anastasija Dergunova-11a
Margarita Lebedeva-11b
Sofija Grinevska-12c

2012-12-13


Olympiade de FLE

5eannée

I PRIX Polina Finogenova 5b

II PRIX Jelizaveta Larina 5b, Jekaterina Šeršņova 5b

III PRIX Anna Fedotova 5a, Vitalīna Virupajeva 5a

10e-12eannée 10e-12eannée

I PRIX Kira Mirska 12b

II PRIX Sabina Furmanova 10b


Pārvalde informē
2012-12-12

2012-11-22


Apsveicam interešu izglītības pulciņa dalībniekus volejbolā par iegūto 1.vietu Kurzemes rajona sacensībās.
Ivans Zarickis-9b
Glebs Suranovs-9a
Vladislavs Janovičs-9a
Igors Koneckis-9a
Dmitrijs Mihnovičs-9a
Andrejs Šišovs -9a
Vladislavs Lavrenovs-9a

Paldies skolēniem un pulciņa vadītājai G.Korabļovai par iegūtiem rezultātiem!
2012-11-202012-11-20


On November 16, 2012 our school team students:
D.Losevs
N.Zabavina
N.Lapčika
V.Zimins
U.Bassila
and teachers:
J.Mazure and M.Barbašina
participaled in 2nd Open English Language Olypiad "Maksima".

Congrulations to the 3-rd place Winners

Šonedēļ mēs svinam Latvijas 94. dzimšanas dienu
2012-11-14


Latvija – neliela, bet nepārspējama zeme – mūsu Dzimtene novembrī svin valsts vislielākos svētkus.
20. gadsimta vissvarīgākais notikums Latvijas vēsturē – Neatkarīgās Republikas dibināšana 1918. gada 18. novembrī.
Šonedēļ mēs svinam Latvijas 94. dzimšanas dienu.
16. novembrī pulksten 8:15 visi tiek mīļi aicināti piedalīties svinīgajā līnijā skolas pagalmā.

Pārvalde informē
2012-11-14
2012.gada 10.oktobrī Rīgas 34.vidusskola ir saņēmusi IKVD izdotu Izglītības iestādes akreditācijas lapu un visu izglītības programmu akreditāciju lapas, kas ir spēkā līdz 2018.gada 11.oktobrim.
Tikšanās ar dažādu augstskolu(Eiropas) pārstāvjiem
2012-11-13
Uzmanību!

Pirmo reizi Global Study Guide izstāde notiek Rīgas 34.vidusskolā. 2012.gada 15.novembrī mūsu skolas Aktu zāle notiks tikšanās ar dažādu augstskolu pārstāvjiem...
Tikšanās ar pārstāvjiem notiek pēc grafika

2012-11-12
Rīgas skolēnu skatuves runas konkursa "Rīgas zvirbulis" 2.kartas(Kurzemes rajonā 2.-3.klašu grupa) rezultāti:

DILARA DŽALILOVA (2.pakāpe)
ALEKSANDRS KARPAVIČIUS (3.pakāpe)
Lāčplēša diena
2012-11-11


11. novembris Latvijā ir Lāčplēša diena. To atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku. 1919. gada 11. novembrī iekarotājus padzina no Rīgas, tādējādi valsts nostiprināja savu neatkarību. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Pasākumu plāns, veltīts Latvijas valsts svētkiem
2012-11-10

Apsveicam!
2012-11-05

INFORMĀCIJA
2012-11-04

none
2012-10-22
none......

none
2012-08-21
none......

Skumji ziņas...
2012-05-14
Pēc smagas slimības mūžībā aigājis ilggadējs latviešu valodas skolotājs Jmants Girgensons.
Izsakām dziļu līdzjutību tuviniekiem.

Darba kolēģi un skolēni

Net-Safe Latvia aptauja
2012-05-09
Aptauja par mobilo tālruņu un interneta lietošanas paradumiem un drošību!

Lai noskaidrotu, kā bērni un jaunieši Latvijā lieto mobilos telefonus un internetu, kā arī, vai vecāku viedoklis par bērnu gaitām internetā un interneta lietošanu telefonā sakrīt ar realitāti, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs sadarbībā ar Zelta Zivtiņu veic aptauju.

Aicinām bērnus/ jauniešus un viņu vecākus atbildēt uz aptaujas jautājumiem.
Anketa ir anonīma un tās aizpildīšana aizņems tikai 5 minūtes.

http://bit.ly/ZZNetSafeJ - bērnu/jauniešu aptauja

http://bit.ly/ZZNetSafeV - vecāku aptauja

Paldies par atsaucību!

Rīgas 34.vidusskola veic iepirkumu
2012-03-20
„Aktu zāles krēslu piegāde Rīgas 34.vidusskolas vajadzībām”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2012/1.

Iepirkuma priekšmets:
Aktu zāles krēslu piegāde Rīgas 34.vidusskolas vajadzībām (250 sēdvietas).
Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkumu kopā.
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

Piedāvājums jāiesniedz Rīgas 34.vidusskolā 108.telpā līdz 2012. gada 2.aprīlim līdz plkst. 10:00.

Kontaktpersona jautājumos par šī iepirkuma tehnisko specifikāciju un organizatoriskajos jautājumos – Rīgas 34.vidusskolas direktora vietniece saimnieciski-administratīvajos jautājumos Ļubova Fjodorova
E-pasts:
r34vs@riga.lv
Tālrunis: 28880230

Instrukcija iepirkumam

Projektu darbu prezentācijas rezultāti
2012-03-12

Pateicības rakstus saņēma:

2.a klase par radošumu, zinātniskumu un prasmi strādāt komandā;
2.b klase par radošumu, zinātniskumu un prasmi strādāt komandā;
2.c klase par radošumu, zinātniskumu, oriģinalitāti, vizualitāti un prasmi strādāt komandā;
3.a klase par radošumu, zinātniskumu, vizualitāti un prasmi strādāt komandā;
3.b klase par radošumu, oriģinalitāti, vizualitāti un prasmi strādāt komandā;
3.c klase par radošumu, zinātniskumu, vizualitāti un prasmi strādāt komandā;
4.a klase par radošumu, zinātniskumu, oriģinalitāti, vizualitāti un prasmi strādāt komandā;
4.b klase par radošumu, zinātniskumu, oriģinalitāti, vizualitāti un prasmi strādāt komandā;
4.c klase par radošumu, zinātniskumu, oriģinalitāti, vizualitāti un prasmi strādāt komandā.


Šonedēļ mēs svinam Meteņus.
2012-02-22
Meteņi atnāk, kad ziema vēl nav pagājusi, bet gaisā jau jūtams pavasara tuvums, kurš skan lāsteku asarās un sērsnas lūšanā zem kājām. Meteņi – tie ir jauki un garšīgi svētki – atvadas no ziemas un pavasara sagaidīšana. Meteņus svin septiņas nedēļas pirms Lieldienām.

Uzklausiet svarīgu paziņojumu! Piektdienā, 24. februārī visi tiek laipni aicināti piedalīties Meteņu svinēšanā. Piektdienā, plkst. 8:05, 1. stāvā pretī informātikas kabinetam tiek gaidīti 5.-12. klašu skolēni ar izceptajām pankūkām. Pēc 4. stundas klašu pārstāvji varēs pacienāt draugus ar gardajām pankūkām. Jūs gaida interesanti konkursi! Visgardāko pankūku autorus gaida patīkams pārsteigums – piemiņas balva! Tiekamies piektdienā!

Projekta nedēļa
2012-02-21

Latviešu valodas kursi
2012-02-07
Latviešu valodas kursi Rīgas 34.vidusskolā ir paredzēti tiem strādājošiem rīdziniekiem, kuri savu dzīvesvietu ir deklarējuši Rīgā.

Lai pierakstītos uz kursiem ir nepieciešams:
atsūtīt uz e-pastu r34vsk_kursi@inbox.lv
vai piezvanīt uz mob. tālruņa numuru 28763271 šādu informāciju:
vārds, uzvārds, tālruņa numurs. Jūs tiksiet pierakstīti, bet pēc 20.februāra tiksiet uzaicināti uz testēšanu. Ierodoties uz testēšanu, līdzi jāņem pase un izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

Mācības kursos netiek piedāvāti skolēniem un tiem rīdziniekiem, kuri ir uzskaitē Nodarbinātības Valsts aģentūrā un saņem bezdarbnieka pabalstu, kā arī tiem rīdziniekiem, kuriem profesiju klasifikatorā ir paredzēta augstākā valsts valodas prasmes pakāpe (skolotāji, tai skaitā pirmsskolas skolotāji, ārsti, medmāsas u.c.).

Mācības tiks organizētas laikā no 1.03. līdz 1.06.2012. un no 1.09. līdz 1.12.2012. pirmdienās, trešdienās un piektdienās 16.30 un 19.00 (nodarbības ilgums 2 st.15 min., t.i., 3 akadēmiskās stundas) vai otrdienās un ceturtdienās 18.00 (nodarbības ilgums 3 stundas, resp., 4 akadēmiskās stundas).

Izglītība un Karjera 2011
2011-11-21
XI starptautisko izstāde notiks viesnīcā Radisson Blu Latvija 25. un 26. novembrī no 11:00 līdz 18:00. Ieeja – bez maksas.

Sveicam Lāčplēša un Neatkarības dienā!
2011-11-16
Latvija, Latvija!
Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – Astoņpadsmit!

Внимание, новая информация!
2011-10-19

Veiksmīgu skolotāju dienu!!!
2011-09-29

Ekskursiju diena
2011-09-20
22. septembrī mūsu skolā – Ekskursiju diena!

Uz kurieni dosies mūsu skolēni? Dažas klases šajā dienā tīksmināsies par Latvijas ainavu, citas – par pilsētām. Bet citi dosies uz Lietuvu, Igauniju, Zviedriju. Visi skolēni ļoti gaida šo dienu!

Eiropas Valodu Diena
2011-09-20
Katru gadu visās Eiropas Valstīs, kā arī mūsu skolā, tiek atzīmēta Eiropas Valodu Diena (26.septembrī).

Šogad, 23.09.2011-30.09.2011, Jums būs lieliska iespēja piedalīties dažādās viktorīnās, konkursos un semināros, kuri notiks ne tikai visā Rīgā, bet arī mūsu - Rīgas 34. vidusskolā.
Vai Jums ir interesanti? Tad negaidiet un jau šodien plānojiet savas dienas!

Kalendārs
Facebook
Galerija